πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση Σφραγίδας apostille»

Η σφραγίδα Χάγης μπαίνει στο πρωτότυπο έγγραφο, στη χώρα που το έχει εκδώσει, πριν από τη μετάφραση για να μεταφραστεί και αυτή. Το metaphrasis κάνει δωρεάν μετάφραση Σφραγίδας Χάγης. Με άλλα λόγια, μεταφράζουμε την αποστίλ όταν συνοδεύει ένα έγγραφο που μας αναθέσατε να μεταφράσουμε, ωστόσο δεν επηρεάζει την τιμή μετάφρασης του εγγράφου. Όμως, προσοχή: το metaphrasis δεν βάζει την αποστίλ μόνο τη μεταφράζει.

Τι είναι η Σφραγίδα Χάγης

Η Σφραγίδα Χάγης (Apostille ή Επισημείωση στα ελληνικά) είναι μία σφραγίδα που μπαίνει μόνο σε δημόσια έγγραφα για χρήση στις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης και τα εδάφη τους (Πρεσβείες και Προξενεία).

Για να είναι έγκυρη, η Apostille μπαίνει μόνο από τον αρμόδιο υπάλληλο της δικαιοδοσίας που έχει εκδώσει το έγγραφο και περιλαμβάνει 10 υποχρεωτικά στοιχεία: χώρα έκδοσης, όνομα και ιδιότητα του υπογράφοντα, εκδούσα αρχή του εγγράφου, τόπο, ημερομηνία και αρχή πιστοποίησης, μοναδικό αριθμό, επίσημη σφραγίδα της αρχής πιστοποίησης και τέλος υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση Σφραγίδας Χάγης»

Δωρεάν μετάφραση Σφραγίδας Χάγης (αν συνοδεύει το έγγραφο)

Που και πότε μπαίνει η Σφραγίδα Χάγης

Καταρχάς, μπαίνει σε ξενόγλωσσα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό για να τα δεχτούν οι αρχές στην Ελλάδα.

Επιπλέον, μπαίνει σε Ελληνικά δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στην Ελλάδα για να τα δεχτούν οι αρχές στο εξωτερικό.

Πιστοποιητικά γέννησης ή Ληξιαρχικές Πράξεις γέννησης, γάμου ή θανάτου για Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Τουρκία (Ν. 4231/2014) δεν θέλουν άλλη επικύρωση, αρκεί ωστόσο να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή ή σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του κράτους που τα χορήγησε.

Πού μπορώ να βάλω Σφραγίδα Χάγης

Δες που βρίσκονται τα αρμόδια γραφεία κάθε πόλης για τη Σφραγίδα Χάγης

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση Apostille»

Δωρεάν μετάφραση Apostille


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση των εγγράφων σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?