πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση Σφραγίδα Χάγης apostille»

Καταρχάς, η σφραγίδα Χάγης μπαίνει στο πρωτότυπο έγγραφο και πάντα στη χώρα που το έχει εκδώσει. Επίσης, μπαίνει πριν από τη μετάφραση για να μεταφραστεί και αυτή. Το metaphrasis κάνει δωρεάν μετάφραση στη Σφραγίδας Χάγης Apostille. Επομένως, αν το έγγραφο που φέρατε ή στείλατε για μετάφραση έχει και Apostille, δεν τη χρεώνουμε ως επιπλέον σελίδα. Όμως, προσοχή: το metaphrasis δεν βάζει την αποστίλ μόνο τη μεταφράζει.

Δωρεάν μετάφραση μεν, αλλά τι είναι η Σφραγίδα Χάγης

Γενικά, η Σφραγίδα Χάγης είναι γνωστή και με άλλα ονόματα, όπως Apostille ή Επισημείωση στα ελληνικά. Εν ολίγοις, είναι μία σφραγίδα που μπαίνει μόνο σε δημόσια έγγραφα για χρήση στις χώρες της Σύμβαση της Χάγης. Εκτός των ίδιων των χωρών, βέβαια, η Apostille ισχύει και για τα εδάφη αυτών, δηλαδή τις Πρεσβείες και τα Προξενεία τους.

Ειδικότερα, μόνο ο αρμόδιος υπάλληλος της δικαιοδοσίας που έχει εκδώσει το έγγραφο μπορεί να βάλει αποστίλ. Για να είναι έγκυρη, πρέπει να περιλαμβάνει 10 υποχρεωτικά στοιχεία: αφενός τη χώρα έκδοσης και αφετέρου το όνομα και την ιδιότητα του υπογράφοντα. Επίσης, πρέπει να αναφέρει τόσο την αρχή όσο και τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης. Τέλος, πρέπει να έχει έναν μοναδικό αριθμό, καθώς και την επίσημη σφραγίδα της αρχής πιστοποίησης. Η υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου είναι φυσικά αυτονόητη.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση Σφραγίδας Χάγης»

Δωρεάν μετάφραση Σφραγίδας Χάγης (αν συνοδεύει το έγγραφο)

Που και πότε μπαίνει η Σφραγίδα Χάγης

Καταρχάς, μπαίνει σε ξενόγλωσσα δημόσια έγγραφα που τα έχουν εκδώσει στο εξωτερικό για να τα καταθέσουν σε Ελληνικές αρχές. Επιπλέον, μπαίνει σε Ελληνικά δημόσια έγγραφα που τα έχουν εκδώσει στην Ελλάδα για να τα υποβάλουν σε ξένες αρχές.

Κατά κανόνα, Πιστοποιητικά γέννησης ή Ληξιαρχικές Πράξεις γέννησης, γάμου ή θανάτου για ορισμένες χώρες δεν θέλουν άλλη επικύρωση. Αρκεί ωστόσο να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή ή σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του κράτους που τα χορήγησε. Οι χώρες αυτές είναι: Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Τουρκία.

Δωρεάν μετάφραση μεν, αλλά πού μπορώ να βάλω Σφραγίδα Χάγης

Δες που βρίσκονται τα αρμόδια γραφεία κάθε πόλης για τη Σφραγίδα Χάγης

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση Apostille»

Δωρεάν μετάφραση Apostille

Σφραγίδα Χάγης με Προξενική Θεώρηση

Έχεις εκδώσει ένα δημόσιο έγγραφο στη χώρα που διαμένεις στο εξωτερικό αλλά δεν έλαβες Σφραγίδα Χάγης παρόλο που χρειάζονταν. Φυσικά, δεν θα πας στην χώρα κατοικία σου μόνο και μόνο για να βάλεις apostille. Τι μπορείς να κάνεις, λοιπόν; Η απάντηση είναι πολύ απλή: προξενική θεώρηση.

Με άλλα λόγια, θα ζητήσεις επικύρωση του εγγράφου σου από την πρεσβεία της χώρας διαμονής σου στην Ελλάδα. Επίσης, την επικύρωση αυτή μπορεί να κάνει και ένα προξενείο. Συγκεκριμένα, η επικύρωση αυτή αφορά τόσο στο γνήσιο της υπογραφής όσο και στην ιδιότητα του προσώπου που υπογράφει.

Ουσιαστικά, η Σφραγίδα Χάγης απλοποίησε αυτή τη διαδικασία και απάλλαξε τα προξενεία και τις πρεσβείες από αυτή την υποχρέωση. Ωστόσο, η προξενική θεώρηση είναι υποχρεωτική για έγγραφα από χώρες εκτός Σύμβασης Χάγης.

Επίσης, αν και στην ψηφιακή εποχή μας η διαδικασία είναι πιο εύκολη, δεν παύει ωστόσο να είναι χρονοβόρα. Γι’ αυτό, φρόντισε να έχεις χρόνο στη διάθεσή σου. Το καλό είναι ότι πλέον, μετά την θεώρηση από το προξενείο ή την πρεσβεία, δεν χρειάζεται και επικύρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση πρέπει πρώτα να δώσεις το έγγραφο για μετάφραση και μετά να πάρεις την προξενική θεώρηση.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση Σφραγίδα Χάγης»

Δωρεάν μετάφραση Σφραγίδας Χάγης έντυπης

Δωρεάν Μετάφραση στη Σφραγίδα Χάγης – γιατί όχι στην Προξενική Θεώρηση

Η προξενική θεώρηση μπαίνει σε πρωτότυπα έγγραφα ή σε ακριβή αντίγραφα με ισχύ πρωτοτύπου – όπως ακριβώς και η Σφραγίδα Χάγης. Επομένως, δεν μπαίνει σε επικυρωμένα αντίγραφα είτε από δικηγόρους και ΚΕΠ, είτε από την αστυνομία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, προξενική θεώρηση μπαίνει αφενός σε αλλοδαπά έγγραφα για κατάθεση στην Ελλάδα και αφετέρου σε ελληνικά για χρήση στο εξωτερικό. Αν, λοιπόν, έχεις ένα Ελληνικό έγγραφο και σου ζητούν σφραγίδα Χάγης αφού φύγεις στο εξωτερικό, πρώρα δωσ’ το για μετάφραση και στη συνέχεια, πήγαινέ το στο Ελληνικό προξενείο ή πρεσβεία και ζήτα θεώρηση.

Σφραγίδα Χάγης και Προξενική Θεώρηση: σε τι διαφέρουν

Καταρχάς, Apostille μπαίνει σε έγγραφα που θα καταθέσεις σε χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης. Αντίθετα, η προξενική θεώρηση αφορά έγγραφα που θέλεις να καταθέσεις σε οποιαδήποτε χώρα.  

Επιπλέον, Apostille μπορείς να βάλεις είτε σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Περιφέρεια, είτε Πρωτοδικείο και Διεύθυνση Υγείας. Αντίθετα, η προξενική θεώρηση μπαίνει σε Πρεσβείες και Προξενεία.

Τέλος, η Apostille μπαίνει πριν τη μετάφραση ενώ η προξενική θεώρηση μετά. Εν ολίγοις, πρέπει πρώτα να δώσεις το έγγραφό σου για μετάφραση και στη συνέχεια να το πας για επικύρωση στην Πρεσβεία. Αντιθέτως, πρέπει πρώτα να πάρεις την Apostille και στη συνέχεια να δώσεις το έγγραφο μαζί με αυτή για μετάφραση.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση προξενείου πρεσβείας»

Δωρεάν μετάφραση προξενικής θεώρησης

Ηλεκτρονική Σφραγίδα Χάγης: πως και σε ποιες χώρες μπαίνει

Εκτός από τον συμβατικό τρόπο με τον οποίο μπορείς να βάλεις Apostille, υπάρχει και η ηλεκτρονική Σφραγίδα Χάγης.  Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα, που ονομάζεται e-App. Πιο συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική αυτή εφαρμογή περιλαμβάνει από δύο πλατφόρμες με διαφορετική λειτουργία η καθεμία.

Ειδικότερα, η μία εφαρμογή εκδίδει ηλεκτρονικό Apostille με μορφή pdf. Το pdf αυτό, λοιπόν, αφενός φέρει ψηφιακή υπογραφή με ηλεκτρονικό πιστοποιητικό και αφετέρου την απαραίτητη χρονοσήμανση.

Επιπλέον, η άλλη εφαρμογή επιτρέπει σε κάθε Αρμόδια Αρχή να δημιουργήσει έναν ηλεκτρονικό κατάλογο με τις Apostille που εκδίδει. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τόσο τις ηλεκτρονικές όσο και τις έντυπες Apostille. Επομένως, η αρχή που παραλαμβάνει ένα έγγραφο μπορεί να ελέγξει πολύ εύκολα την Σφραγίδα Χάγης που αυτό φέρει.

Τέλος, οι χώρες που εφαρμόζουν την ηλεκτρονική Σφραγίδα Χάγης είναι η Αυστρία, η Ισπανία και η Μολδαβία στην Ευρώπη. Επίσης, την εφαρμόζει αφενός το Μπαχρέιν και η Νέα Ζηλανδία και αφετέρου η Κολομβία και η πολιτεία Κάνσας στις ΗΠΑ.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση ηλεκτρονικής Apostille»

Δωρεάν μετάφραση Σφραγίδας Χάγης ηλεκτρονικής 


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση των εγγράφων σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?