πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση πιστοποιητικού»

Φεύγεις στο εξωτερικό. Αφού το πήρες απόφαση προφανώς έκανες και την έρευνά σου. Άρχισε, λοιπόν, τις διαδικασίες πριν ακόμη μετακομίσεις και περιόρισε τη γραφειοκρατεία όσο το δυνατόν περισσότερο. Γι’ αυτό, πριν φύγεις πάρε μαζί σου μετάφραση πιστοποιητικών που σίγουρα ζητούν οι ξένες αρχές. 

Μετάφραση πιστοποιητικών: που θα τα καταθέσεις

Αρχίζεις μια νέα ζωή σε άλλο τόπο, είτε ως φοιτητής είτε ως εργαζόμενος. Συνεπώς, προετοιμάσου κατάλληλα από νωρίς. Αν πηγαίνεις για σπουδές, εκτός από τα ακαδημαϊκά σου έγγραφα νοίκιασε σπίτι με το πιστοποιητικό γέννησης. Επίσης, άνοιξε λογαριασμό σε τράπεζα με το εκκαθαριστικό της εφορίας. Αντίθετα, αν πηγαίνεις για εργασία, πιάσε δουλειά με το ποινικό μητρώο σου. Ακόμη, γράψε τόσο εσένα όσο και την οικογένεια σου στα ασφαλιστικά ταμεία με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Μάθε αν η χώρα που πηγαίνεις ζητά Σφραγίδα Χάγης (Apostille). Σε αυτή την περίπτωση, βάλ’ την πριν μεταφράσεις τα έγγραφα σου. Μην ξεχνάς ότι στο metaphrasis δεν βάζουμε σφραγίδα της Χάγης, αλλά τη μεταφράζουμε δωρεάν!

Ωστόσο, αν εκδώσεις ψηφιακά πιστοποιητικά μην βάλεις Apostille. Άλλωστε, ο μοναδικός κωδικός επαληθεύει αυτόματα το έγγραφο.

Δες το σχετικό video για τη Σφραγίδα Χάγης (Apostille)

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση πιστοποιητικού»

Επίσημη μετάφραση πιστοποιητικών

Μετάφραση πιστοποιητικών που ζητούν στο εξωτερικό

Συνήθως οι ξένες αρχές ζητούν τα εξής δημόσια έγγραφα: ποινικό μητρώο, ληξιαρχική πράξη γέννησης, πιστοποιητικό γέννησης, ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, άδεια γάμου, ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσηςπιστοποιητικό ιθαγένειας

Καταρχάς, δήλωσε τη διαμονή σου στο εξωτερικό με συγκεκριμένα έγγραφα που έχεις προηγουμένως μεταφράσει. Ως υπήκοος της ΕΕ, μετά το πρώτο τρίμηνο διαμονής σου στο εξωτερικό γράψου στο δημαρχείο και πάρε το Πιστοποιητικό Εγγραφής σου.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση ληξιαρχικής πράξης»

Μετάφραση εγγράφων ληξιαρχείου

Πως να εγγραφείς στον δήμο

Σε όλες τις χώρες, κάνεις εγγραφή στον εκάστοτε δήμο κυρίως με το Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ. Στη συνέχεια, ανάλογα με την ιδιότητα σου, υπόβαλε και τα εξής:

Φοιτητής: Καταρχάς, κατάθεσε βεβαίωση εγγραφής σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Επίσης, ζητούν Πιστοποιητικό υγειονομικής ασφάλισης. Τέλος υπόβαλε και αποδεικτικό είτε επαρκών πόρων διαβίωσης είτε οικονομικής αυτάρκειας.

Εργαζόμενος: Στην περίπτωση αυτή, κατάθεσε Σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση πρόσληψης από τον εργοδότη σου.

Ελεύθερος επαγγελματίαςΑν άνοιξες ατομική επιχείρηση σίγουρα υπόβαλε αποδεικτικό αυταπασχόλησης.

Συνταξιούχος: Τέλος, ως συνταξιούχος, κατάθεσε τόσο Βεβαίωση πλήρους υγειονομικής ασφάλισης όσο και αποδεικτικό οικονομικής αυτάρκειας.

Τι να προσέξεις:

Ουσιαστικά δεν ζητούν άλλα έγγραφα. Γενικά, το Πιστοποιητικό Εγγραφής σου ισχύει μόνιμα. Ωστόσο, ενημέρωνε τον δήμο όποτε αλλάζεις διεύθυνση κατοικίας. Ακόμη, γράψου στο δήμο για να μην πληρώσεις το σχετικό πρόστιμο. Όμως, εργάσου ως ελεύθερος επαγγελματίας πριν εκδώσεις το πιστοποιητικό σου, αφού δεν θα το ζητήσουν για την έναρξη στην εφορία.

Τέλος, μετάφρασε επίσημα όλα τα έγγραφά σου (π.χ. πιστοποιητικά, βεβαιώσεις τραπεζικών καταθέσεων, συμβάσεις εργασίας, κάρτα υγείας από άλλη χώρα της ΕΕ).

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση βεβαίωσης κατοικίας»

Μετάφραση βεβαίωσης κατοικίας 

Μέλη οικογένειας στο εξωτερικό: έγγραφα και μετάφραση

Συχνά, τα μέλη της οικογένειάς σου μετακομίζουν μαζί σου. Ωστόσο, 3 μήνες μετά και αυτά θα εκδώσουν Πιστοποιητικό Εγγραφής. Φυσικά, τα ενήλικα ή ανεξάρτητα μέλη κάνουν αυτόνομη εγγραφή, ως υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ποια έγγραφα ζητούν για το πιστοποιητικό εγγραφής

Κατάθεσε, λοιπόν, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ για κάθε μέλος. Ακόμη, υπόβαλε αφενός πιστοποιητικό διαμονής και αφετέρου αποδεικτικό της οικογενειακής σας σχέσης. Συνήθως, είτε η ληξιαρχική πράξη γάμου είτε το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης βεβαιώνει την οικογενειακή σχέση. Ειδικότερα, κατάθεσε αποδεικτικό ότι τα παιδιά σου είναι κάτω των 21 ή δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητα. Αντίθετα, υπόβαλε απλά αποδεικτικό ότι οι γονείς σου δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητοι. Επιπλέον, για άλλα μέλη κατάθεσε είτε απόδειξη ότι δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητα, είτε ότι ανάλαβες τη φροντίδα τους για σοβαρούς λόγους υγείας. Τέλος, υπόβαλε αποδεικτικό ότι έχεις μακροχρόνια σταθερή σχέση με τον/την σύντροφό σου.

Ούτε σ’ αυτή την περίπτωση ζητούν άλλα έγγραφα. Ακόμη, οι αρχές εκδίδουν αυτόματα το Πιστοποιητικό Εγγραφής για συζύγους, παιδιά, εγγόνια και γονείς. Ωστόσο, για να άλλα μέλη θα αποφασίσει η αρμόδια αρχή. Τέλος, δήλωσε τυχόν αλλαγές της διεύθυνσης κατοικίας σου, άσχετα αν έχει μόνιμη ισχύ.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ψηφιακού πιστοποιητικού»
Μετάφραση ψηφιακού πιστοποιητικού

Δημόσια έγγραφα χωρίς Σφραγίδα Χάγης (apostille)

Καταρχάς, τα δημόσια έγγραφα, όπως για παράδειγμα, το πιστοποιητικό γέννησης ή το αντίγραφο ποινικού μητρώου, συνήθως θέλουν σφραγίδα Χάγης. Ωστόσο, όταν τα εκδίδει κράτος μέλος της ΕΕ οι αρχές άλλου κράτους μέλους τα κάνουν δεκτά χωρίς Apostille.

Ο κανονισμός καλύπτει μόνο τη γνησιότητα των δημόσιων εγγράφων. Επομένως, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους εθνικούς κανονισμούς τους σχετικά με την αναγνώριση ενός εγγράφου. Αυτό αφορά κυρίως στο περιεχόμενο και τα αποτελέσματα που παράγουν τα έγγραφα που έχει εκδώσει άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορείς να μάθεις περισσότερα γι’ αυτό στο σχετικό video του metaphrasis.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση εγγράφου ληξιαρχείου»

Μετάφραση εγγράφων απευθείας στο email σου

Ποιο είναι το πραγματικό κόστος μετάφρασης και επικύρωσης

Συνήθως, η έκταση και η γλώσσα της μετάφρασης καθορίζουν και το κόστος της. Ψάξε προσεκτικά την καλύτερη προσφορά. Συχνά, αυτή δεν είναι απλώς η φθηνότερη… Πολλά μεταφραστικά γραφεία δίνουν τιμή για μετάφραση η οποία δεν συμπεριλαμβάνει επικύρωση! Γι’ αυτό λοιπόν, εξακρίβωσε ότι η προσφορά που πήρες περιλαμβάνει και την επικύρωση της μετάφρασης. Διαφορετικά θα την πληρώσεις μάλλον πιο ακριβά.

Ακόμη, μάθε το όνομα του ατόμου με το οποίο μιλάς στο μεταφραστικό γραφείο και ποια ακριβώς είναι η θέση του. Εξάλλου, δεν θέλεις να ξέρεις ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη της μετάφρασης σου; Τώρα πια το διαδίκτυο είναι γεμάτο με “αποκλειστικά διαδικτυακά μεταφραστικά γραφεία”. Πως ξέρεις, όμως, ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης, ο πραγματικός μεταφραστής και φυσικά ο πραγματικός υπεύθυνος;

Πιο συγκεκριμένα, οι μεταφράσεις πιστοποιητικών απαιτούν επικύρωση, την οποία κάνει μεταφραστής με επίσημη σφραγίδα που αναγνωρίζουν οι αρχές στο εξωτερικό. Φυσικά, δεν έχουν όλοι οι μεταφραστές επίσημη σφραγίδα. Επομένως, στην περίπτωση αυτή την επικύρωση αναλαμβάνει δικηγόρος. Ωστόσο, οι περισσότεροι φορείς στο εξωτερικό ζητούν μετάφραση μόνο από επίσημο μεταφραστή και όχι από δικηγόρο.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση τιμές»

Μετάφραση και επικύρωση πιστοποιητικών και εγγράφων


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση των πιστοποιητικών σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?