πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση Πιστοποιητικού γέννησης»

Συχνά, οι φορείς στο εξωτερικό ζητούν μετάφραση Πιστοποιητικού Γέννησης ή Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης. Ενδεικτικά, θα πρέπει να μεταφράσεις τα έγγραφα αυτά για να βγάλεις διαβατήριο, να μπεις στην αγορά εργασίας, να κάνεις αγοραπωλησία ακινήτων ή να πάρεις κοινωνικές παροχές, να τελέσεις γάμο, να ανοίξεις τραπεζικό λογαριασμό, να ασκήσεις κληρονομικά δικαιώματα, κτλ.

Τι είναι η ληξιαρχική πράξη γέννησης

Καταρχάς, η ληξιαρχική πράξη γέννησης αποδεικνύει νόμιμα τη γέννηση ενός παιδιού καταχωρίζοντας την στα επίσημα αρχεία του κράτους.  Παράλληλα, όμως, αναγνωρίζει νομικά και την ταυτότητα του παιδιού αυτού.

Επίσης, η ληξιαρχική πράξη γέννησης περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία των γονιών, αλλά και της βάπτισης του παιδιού. Επομένως, με βάση αυτή, ο γονιός εκδίδει πιστοποιητικό γέννησης, δηλαδή το πρώτο νομικό αποδεικτικό της ταυτότητας του παιδιού.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ληξιαρχικής πράξης γέννησης»

Μετάφραση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης

Ουσιαστικά, με τη ληξιαρχική πράξη μια κρατική αρχή καταχωρίζει επίσημα μια γέννηση. Αντίστοιχα, λοιπόν, το κράτος εκδίδει το πιστοποιητικό γέννησης με βάση την καταχώρηση αυτή. Επομένως, το πιστοποιητικό γέννησης αποδεικνύει ότι πράγματι οι γονείς καταχώρισαν επίσημα τη γέννηση του παιδιού τους.

Ωστόσο, διαφέρουν κυρίως στο ότι η Ληξιαρχική Πράξη είναι πιο αναλυτική και περιλαμβάνει πολύ περισσότερα στοιχεία για την καταγωγή του παιδιού αλλά και των γονιών του. Το πιστοποιητικό γέννησης, από την άλλη, περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία ενός ατόμου.

Εξάλλου, ένα παιδί μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό γέννησης μόνο αν οι γονείς έχουν πρώτα καταχωρίσει τη γέννηση του στο ληξιαρχείο.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «επίσημη μετάφραση Πιστοποιητικού γέννησης»

Μετάφραση Πιστοποιητικού ΓέννησηςΨηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση του πιστοποιητικού γέννησης ή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?