πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ασφαλιστικης ενημερότητας»

Συνήθως, η μετάφραση ασφαλιστικής ενημερότητας και/ή Βεβαίωσης Οφειλής e-ΕΦΚΑ αφορά στις διαδικασίες όπου ένα συμβαλλόμενο μέρος είναι αλλοδαπό, ή κάτοικος εξωτερικού με φορολογική κατοικία σε χώρα εκτός Ελλάδας.

Μετάφραση Ασφαλιστικής Ενημερότητας – τι περιλαμβάνει

Καταρχάς, η Ασφαλιστική Ενημερότητα – είτε διαδικτυακή είτε μέσω του μηχανογραφικού συστήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες – περιλαμβάνει μια σειρά στοιχείων. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης. Επιπλέον, φέρει το είδος αποδεικτικού και το ονοματεπώνυμο του προσώπου που αφορά. Ακόμη, περιλαμβάνει αφενός το λογότυπο και τα στοιχεία της υπηρεσίας πού το εκδίδει και αφετέρου την ώρα έκδοσης.

Ωστόσο, η Ασφαλιστική Ενημερότητα που εκδίδεις χειρόγραφα, με αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες,  έχει την υπογραφή του Προϊσταμένου και τη σφραγίδα της υπηρεσίας.

Επιπλέον, η Ασφαλιστική Ενημερότητα ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, ισχύει είτε για έξι μήνες, αν έχει οφειλή, είτε για δύο μήνες, αν έχεις κάνει ρύθμιση. Κατά κανόνα, η Ασφαλιστική Ενημερότητα αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της και λήγει την ίδια ημερομηνία του αντίστοιχου μήνα.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση ασφαλιστικής ενημερότητας»

Μετάφραση ασφαλιστικής ενημερότητας

Πότε ζητούν Ασφαλιστική Ενημερότητα και Βεβαίωση Οφειλής

1. Κυρίως τη ζητούν είτε για την εξόφληση τίτλων πληρωμής είτε για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο

2. Επίσης, πρέπει να την καταθέσεις για να συνάψεις και να ανανεώσεις συμβάσεις δανείων, πιστώσεων αλλά και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες 

3. Ακόμη, για να συμμετέχεις αφενός σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου και ΝΠΔΔ και αφετέρου σε δημοπρασίες

4. Περαιτέρω, για συμμετοχή είτε ως μέλος σε κοινοπραξία, είτε ως εταίρος σε κάποιου είδους εταιρεία

5. Συχνά, για απόκτηση αθλητή από Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ) και Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΑΕ)

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση εφκα»
Μετάφραση e-ΕΦΚΑ στο metaphrasis

6. Ακόμη, για να μεταβιβάσεις ακίνητα λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεά

7. Επίσης, για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου

8. Επιπλέον, για μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, σκαφών, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας

9. Τέλος, για αποδοχή εργολήπτη σε δημοπρασία τεχνικού έργου

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ασφαλιστικού ταμείου

Μετάφραση ασφαλιστικών εισφορών


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση ασφαλιστικής ενημερότητας στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?