πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση για υποτροφία»

Υποτροφίες-δικαιολογητικά: Θεωρείς ότι πληροίς τις προϋποθέσεις και σκέφτεσαι να υποβάλλεις αίτηση για υποτροφία από κάποιο ίδρυμα; Δεν είναι τόσο δύσκολο ή μάταιο, αρκεί να προσέξεις ορισμένα σημεία κατά την υποβολή της αίτησης σου:

Πως να πάρεις υποτροφία

1. Αποφάσισε το

Αν δεν υποβάλλεις αίτηση δεν θα έχεις καμία πιθανότητα να πάρεις υποτροφία. Βρες το κατάλληλο ίδρυμα, μάθε τη διαδικασία έγκαιρα και ξεπέρασε τους δισταγμούς σου. Καλύτερα να υποβάλλεις την αίτηση σου μόνο σε ιδρύματα που ταιριάζουν στην ιδεολογία και το προφίλ σου.

2. Δώσε το προσωπικό σου στίγμα

Μαζί με την αίτηση θα σου ζητηθεί μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το βιογραφικό σημείωμα, συστατικές επιστολές και τα πτυχία σου. Βρες τα στοιχεία που ενδιαφέρουν περισσότερο το ίδρυμα στο οποίο υποβάλλεις την αίτησή σου και τόνισε με ιδιαίτερη προσοχή τους λόγους που το επέλεξες.

3. Δείξε ομαδικό πνεύμα

Συχνά το να λειτουργείς σωστά μέσα σε μια ομάδα είναι πιο επιθυμητό από το να προσπαθείς να πάρεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό είναι κάτι που πολλά ιδρύματα εκτιμούν και αναζητούν στους υποψήφιους υπότροφους.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση εγγράφων για υποτροφίες

Μετάφραση εγγράφων για υποτροφία

4. Μείνε ο εαυτός σου

Απόφυγε τις αοριστίες και δώσε συγκεκριμένα στοιχεία από την εθελοντική σου δράση. Θυμήσου να αναφέρεις συγκεκριμένα τι αποκόμισες από κάθε εμπειρία. Και φυσικά ποτέ μην προσπαθήσεις να φανείς κάτι άλλο από αυτό που είσαι μόνο και μόνο επειδή πιστεύεις ότι αυτό θέλουν να ακούσουν οι άλλοι.

5. Μείνε ευπρεπής

Ρίξε μια ματιά στα προφίλ σου στα κοινωνικά δίκτυα και προστάτευσε τα (πολύ) προσωπικά σου δεδομένα πριν υποβάλλεις την αίτηση σου. Βεβαιώσου ότι οι δηλώσεις και οι φωτογραφίες σου δεν θα αποτελούν λόγο απόρριψης.

Καλή επιτυχία!

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση αίτησης υποτροφίας»

Μεταφράσεις για υποτροφίες-δικαιολογητικά

Υποτροφίες-δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
3. Βεβαίωση Σειράς Κατάταξης Αποφοίτησης κατά το συγκεκριμένο έτος αποφοίτησης και κατά τη συγκεκριμένη ορκωμοσία.
4. Βεβαίωση προσφοράς θέσης του υποψήφιου από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτείται υποτροφία, ή υπεύθυνη δήλωση, όπου αναφέρεται ο τίτλος του μεταπτυχιακού προγράμματος για το οποίο έχουν υποβάλει αίτηση, το Πανεπιστήμιο και οι ημερομηνίες των εισιτήριων εξετάσεων ή η ημερομηνία απάντησης για την προσφορά της θέσης.
5. Αντίγραφο του αναλυτικού προγράμματος ή του κανονισμού σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος για το οποίο αιτείται ο υποψήφιος υποτροφία.
6. Τίτλος και περίληψη (έως 200 λέξεις) πτυχιακής εργασίας, εφόσον υπάρχει, και όνομα επιβλέποντα καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν έχει εκπονηθεί διπλωματική εργασία, τίτλος και περίληψη οποιασδήποτε εργασίας έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.
7. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
8. Αντίγραφο πλήρους φορολογικής δήλωσης των τελευταίων δύο ετών για το οικογενειακό και το ατομικό εισόδημα του υποψηφίου και αντίγραφα των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.
9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
10. Επίσημη βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ σε περίπτωση άνεργου/άνεργων γονέα/γονέων.
11. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του εκάστοτε ιδρύματος.
12. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (πολύτεκνος, απώλεια γονέα, ασθένεια, κτλ).

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ΙΚΥ»

5 πράγματα που πρέπει να προσέξεις όταν ψάχνεις υποτροφίες


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση των εγγράφων σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?