πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση Βεβαίωσης Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος»

Καταρχάς, όταν υποβάλεις αίτηση ως γιατρός στο εξωτερικό σου ζητούν μετάφραση Ορθής ή Ευδόκιμης Άσκησης Επαγγέλματος (Good Standing). Επίσης, για να εγγραφείς σε ιατρικούς συλλόγους σε οποιαδήποτε χώρα, πάλι σου ζητούν μετάφραση Άσκησης Επαγγέλματος. 

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση ορθής άδειας άσκησης

Μετάφραση Ευδόκιμης Άσκησης Επαγγέλματος

Ευδόκιμη Άσκηση Επαγγέλματος: τι βεβαιώνει;

Η Ορθή ή Ευδόκιμη Άσκηση Επαγγέλματος βεβαιώνει στις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού ότι ασκείς ορθά το επάγγελμά του γιατρού και δεν έχεις κάνει κάποιο ποινικό αδίκημα. Επομένως, δείχνει αν, κατά την ημερομηνία της έκδοσης, ισχύει η εγγραφή σου στον αντίστοιχο ιατρικό σύλλογο. Ακόμη, αποδεικνύει αν μπορείς να ασκείς κανονικά το ιατρικό επάγγελμα στη χώρα έκδοσης. Επίσης, αναφέρει τυχόν προηγούμενους περιορισμούς σου. Κατά συνέπεια, με βάση το έγγραφο αυτό οι αρμόδιες αρχές του εξωτερικού αποφασίζουν αν θα σου δώσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση πιστοποιητικού ιατρικού συλλόγου»Μετάφραση Πιστοποιητικού Ιατρικού Συλλόγου

Πως να εκδώσεις Ευδόκιμης Άσκηση Επαγγέλματος

Μπορείς να εκδώσεις Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος αν πληροίς τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Καταρχάς, να έχεις Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ). Διαφορετικά, είτε να έχεις τίτλο σπουδών κράτους-μέλους της Ε.Ε., είτε αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ. 
  2. Επίσης, να έχεις δικαίωμα να ασκείς κανονικά τα πολιτικά σου δικαιώματα.
  3. Ακόμη, πρέπει να έχεις λευκό ποινικό μητρώο, χωρίς καταδίκες για ορισμένα ποινικά αδικήματα: Πιο συγκεκριμένα, αφενός για κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία και αφετέρου για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ανθρωποκτονία και μια σειρά άλλα εγκλήματα.
  4. Τέλος, πρέπει να έχεις πάρει το πτυχίο της Ιατρικής από ελληνικό ΑΕΙ τα τελευταία δύο χρόνια. Επιπλέον, δεν πρέπει να έχουν περάσει δύο χρόνια ούτε από την αναγνώριση του τίτλου σπουδών, ούτε από την ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση good standing»

Μετάφραση Πιστοποιητικού Υφιστάμενης Επαγγελματικής Κατάστασης

Μετάφραση Ευδόκιμης Άσκησης Επαγγέλματος: τι περιλαμβάνει

Καταρχάς, ζήτα να μεταφράσουν το πιστοποιητικό αυτό ολόκληρο και όχι αποσπασματικά. Επίσης, μάθε αν ισχύει το ξενόγλωσσο έγγραφο που εκδίδουν ορισμένοι ιατρικοί σύλλογοι.

Επομένως, ανάμεσα στα άλλα, η μετάφραση θα περιλαμβάνει αρχικά την τρέχουσα κατάσταση τόσο της εγγραφής όσο και της άδειάς σου. Ακόμη, θα αναφέρει πότε έκανες την εγγραφή σου για πρώτη φορά. Επιπλέον, θα λέει ρητά ότι δεν έχεις κάνει κάποιο ποινικό αδίκημα. Βέβαια, σε διαφορετική περίπτωση, θα αναφέρει όλα τα σχετικά στοιχεία. Γι’ αυτό συχνά ζητούν να καταθέσεις μετάφραση της Ορθής Άσκησης Επαγγέλματος μαζί με μετάφραση ποινικού μητρώου.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ιατρικού συλλόγου»

Μετάφραση Πιστοποιητικού Ιατρικού Συλλόγου


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση βεβαίωσης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?