πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση Βεβαίωσης Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος»

Η μετάφραση Βεβαίωσης Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος, το γνωστό Good Standing, είναι βασική προϋπόθεση αν θέλεις να κάνεις τα χαρτιά σου για μια θέση στο εξωτερικό. Ωστόσο, γνωρίζεις πότε μπορείς να πάρεις τη βεβαίωση αυτή;

Πως να πάρεις Βεβαίωση Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

Για να πάρεις Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος πρέπει να πληροίς τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Να έχεις Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), ή αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικού οργανισμού κράτους-μέλους της Ε.Ε., ή τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο με τα πτυχία Ιατρικής της Ελλάδας

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση άδειας άσκησης»

Μετάφραση Πιστοποιητικού καλής υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης

2. Να μην έχεις στερηθεί τα πολιτικά σου δικαιώματα ή τελείς υπό δικαστική συμπαράσταση

3. Να μην έχεις καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια

4. Να μην έχει περάσει διετία από την ημερομηνία που πήρες το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής από ελληνικό ΑΕΙ, ή την αναγνώριση του τίτλου σπουδών, ή την έκδοσης της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση πιστοποιητικού ιατρικού συλλόγου»

Μετάφραση Πιστοποιητικού Ιατρικού Συλλόγου


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση βεβαίωσης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?