πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση διαβατηριου»

Ακόμη κι αν τα βασικά στοιχεία να είναι σε λατινικούς χαρακτήρες, παρ’ όλ’ αυτά πάλι θα σου ζητήσουν μετάφραση Ταυτότητας-Διαβατηρίου. Παρακάτω θα μάθεις ποια στοιχεία των εγγράφων αυτών πρέπει να μεταφράσεις και γιατί.

Μετάφραση Ταυτότητας-Διαβατηρίου για ταυτοπροσωπία 

Γενικά, μπορείς να αποδείξεις ταυτοπροσωπία με τους εξής τρόπους: Αρχικά με τη μετάφραση ταυτότητας-διαβατηρίου (από το πιστοποιητικό γέννησης). Επίσης, είτε με μετάφραση επαγγελματικής ταυτότητας (από τον οικείο επαγγελματικό σύλλογο), είτε με μετάφραση ιατρικής ταυτότητας. Επιπλέον, αφενός με μετάφραση στρατιωτικής ταυτότητας και αφετέρου με μετάφραση φοιτητικής ταυτότητας από την οικεία Σχολή ή Πανεπιστήμιο.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση διαβατηρίου»

Μετάφραση διαβατηρίου

Τι στοιχεία περιλαμβάνει 

Γενικά, μεταξύ άλλων μία αστυνομική ταυτότητα περιλαμβάνει Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατρός και με λατινικούς χαρακτήρες. Ωστόσο, αν θέλεις τα στοιχεία αυτά να αναγράφονται διαφορετικά από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743, θα πρέπει να υποβάλεις σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Ωστόσο, αν είσαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν έχεις αστυνομική ταυτότητα, τότε υποβάλεις πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Τέλος, τα δικαιολογητικά που υποβάλεις για την έκδοση ταυτότητας/ διαβατηρίου πρέπει να είναι του τελευταίου εξαμήνου. Επιπλέον, τα έντυπα παράβολα μπορείς να βρεις στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Ακόμη, δήλωσε προφορικά τον αριθμό δημοτολογίου στην υπεύθυνη δήλωση.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση στρατιωτικής ταυτότητας»

Μετάφραση αστυνομικής ταυτότητας

Μετάφραση ταυτότητας-διαβατηρίου

Επειδή, φυσικά, δεν θα καταθέσεις τα πρωτότυπα έγγραφα σου, βγάλε αντίγραφα και επικύρωσε τα για να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις . Στην περίπτωση αυτή, φυσικά ο μεταφραστής ξέρει ακριβώς τι να μεταφράσει.

Συνήθως, το κόστος μετάφρασης ταυτότητας ή διαβατηρίου έχει να κάνει κυρίως με τις επικυρώσεις του. Ακόμη, τη μετάφραση θα πρέπει να κάνει μεταφραστής πιστοποιημένος στο εξωτερικό.

Τέλος, μπορείς να επιδείξεις το γνήσιο δελτίο ταυτότητα ή διαβατήριο ψηφιακά μέσω του Gov.gr Wallet, για έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Μάθε τις διάφορες περιπτώσεις έκδοσης διαβατηρίου απευθείας εδώ.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση φοιτητικής ταυτότητας»

Μετάφραση επαγγελματικής ταυτότητας

Επικυρωμένη μετάφραση ταυτότητας-διαβατηρίου

Αν, λοιπόν, θέλεις μετάφραση ταυτότητας-διαβατηρίου για αρχές, δικαστήρια, πανεπιστήμια ή πρεσβείες, ανάθεσε τη στο metaphrasis. Έτσι, θα πάρεις τη μετάφρασή σου αφενός άμεσα και αφετέρου σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. 

Όλες οι αρμόδιες αρχές, τράπεζες και πανεπιστήμια κάνουν δεκτές τις επικυρωμένες μεταφράσεις μας. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μας στείλεις αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σου σωστά επικυρωμένο. Τα υπόλοιπα είναι δική μας δουλειά!

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ταυτοπροσωπίας»Μετάφραση εγγράφων ταυτοπροσωπίας


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?