πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ποινικού μητρώου»

Επιτέλους, βρήκες εκείνη τη δουλειά στο εξωτερικό που πραγματικά έψαχνες τόσον καιρό. Υπέβαλες, λοιπόν, το βιογραφικό, τα πτυχία και τις συστατικές επιστολές σου. Όμως, ο εργοδότης ζητάει εκτός όλων των άλλων και μετάφραση του ποινικού μητρώου σου. Μείνε ήσυχος!

Γιατί οι εργοδότες ζητούν Ποινικό Μητρώο

Καμία επιχείρηση δεν ζητάει ποινικό μητρώο χωρίς λόγο. Μην ξεχνάς ότι ο μελλοντικός εργοδότης σου δεν σε γνωρίζει. Μάλιστα, αν μπεις για λίγο στη θέση του θα καταλάβεις ακριβώς τον λόγο που το ζητάει:

  • Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση δεν θα έχει καμία νομική ευθύνη στο μέλλον. Επιπλέον, αποδεικνύει ότι ερεύνησε επίσημα του υποψηφίους πριν κάνει προσλήψεις. Επομένως, μπορεί να διαβεβαιώσει τους πελάτες της ότι προσλαμβάνει αξιόπιστους υπαλλήλους.

 

  • Η επιχείρηση εφαρμόζει την εκάστοτε εθνική νομοθεσία. Εξάλλου, θέλει αποκλειστικά και μόνο αξιόπιστους υπαλλήλους. Έτσι, επέλεξε και προσέλαβε τον καλύτερο υποψήφιο – αφού μάλιστα εξασφάλισε ότι είναι άξιος εμπιστοσύνης. Επομένως, η επιλογή της ήταν η καλύτερη δυνατή.

Μάλιστα, αν έχεις εργαστεί σε διαφορετικές χώρες πάρε ποινικό μητρώο από καθεμία από αυτές. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποδείξεις στον εργοδότη αφενός την αξιοπιστία σου και αφετέρου την ικανότητα σου να προσαρμοστείς αρμονικά στην πολιτική της επιχείρησης.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση ποινικού μητρώου»

Μετάφραση Ποινικού Μητρώου

Είδη Ποινικού Μητρώου  

  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης θα σου ζητήσουν για διορισμό στο δημόσιο.  Όλα τα δελτία ποινικού μητρώου που ισχύουν ανήκουν σε αυτό το είδος ποινικού μητρώου.
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης θα εκδώσεις για πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτό ανήκουν όλα τα δελτία ποινικού μητρώου εκτός από τα εξής:

(α) χρηματική ποινή, ποινή κοινωφελούς εργασίας ή φυλάκισης ως έξι μήνες, μετά από τρία χρόνια

(β) ποινή φυλάκισης άνω των έξι μηνών ή ποινή περιορισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, μετά από οκτώ χρόνια

(γ) κάθειρξη, μετά από είκοσι χρόνια.

Πως να εκδώσεις ψηφιακά αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Έκδωσε άμεσα το Ποινικό Μητρώο σου μέσω gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet. Το ψηφιακό ποινικό μητρώο σου φυσικά ισχύει για 3 μήνες. Διαφορετικά, έκδωσε το μέσα από την πύλη www.ncris.gov.gr.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση αντίγραφου ποιμητρώουνικού »

Μετάφραση Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης

Ποινικό μητρώο χωρίς apostille

Τo αντίγραφο ποινικού μητρώου είναι ένα από τα δημόσια έγγραφα που – όταν το εκδίδει κράτος μέλος της ΕΕ – οι αρχές άλλου κράτους μέλους το δέχονται ως γνήσιο χωρίς σφραγίδα της Χάγης ως απόδειξη γνησιότητας.

Βέβαια, ο κανονισμός αφορά μόνο στη γνησιότητα των δημόσιων εγγράφων. Επομένως τα κράτη μέλη εξακολουθούν να εφαρμόζουν τους εθνικούς κανονισμούς τους σχετικά με την αναγνώριση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων που παράγουν τα έγγραφα που εξέδωσε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορείς να μάθεις περισσότερα γι’ αυτό στο σχετικό video του metaphrasis.

Ποινικό Μητρώο για Ηνωμένο Βασίλειο

Από την 1η Απριλίου 2014, οι ελληνικές προξενικές αρχές δεν παίρνουν αιτήσεις για έκδοση ποινικού μητρώου. Επομένως, αν θέλεις να εκδώσεις το ποινικό σου μητρώο από την Ελλάδα, ζήτα το αυτοπροσώπως από στις αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα, οι οποίες είναι οι εξής:

(α) αν γεννήθηκες στην Ελλάδα: το Πρωτοδικείο της πόλης γέννησης και

(β) αν γεννήθηκες εκτός Ελλάδας: το Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Φυσικά, το πιο απλό είναι να το εκδώσεις ψηφιακά μέσω www.ncris.gov.gr

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση ποινικού μητρώου ψηφιακά»

Ψηφιακή μετάφραση ποινικού μητρώου στο metaphrasisΨηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση του ιδιωτικού συμφωνητικού σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?