ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Επίσημες μεταφράσεις σε 40 ζεύγη γλωσσών


ή


 • Μετάφραση Δημοσίων Εγγράφων
  Επίσημες/ επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων για αρχές Ελλάδας και εξωτερικού (εφορία, δήμους, ληξιαρχεία). Ενδεικτικά, επιλέξτε από τα παρακάτω:
  - Μετάφραση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
  - Μετάφραση Άδειας Γάμου
  - Μετάφραση Άδειας Κυκλοφορίας
  - Μετάφραση Άδειας Παραμονής
  - Μετάφραση Βεβαίωσης Ζωής
  - Μετάφραση Βεβαίωσης Στρατολογίας
  - Μετάφραση Βεβαίωσης Φορολογικής Κατοικίας
  - Μετάφραση Διπλώματος Οδήγησης
  - Μετάφραση Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
  - Μετάφραση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
  - Μετάφραση Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Αγαμίας
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Αλλαγής Επωνύμου
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Ασφάλισης
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Βάφτισης
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Γάμου
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Γέννησης
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Θανάτου
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Κατοικίας
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Πατρότητας
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Πλησιέστερων Συγγενών
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
  - Μετάφραση Ποινικού Μητρώο
  - Μετάφραση Συνταξιοδοτικών Εγγράφων
  - Μετάφραση Ταυτότητας- Διαβατηρίου
  - Μετάφραση Υπεύθυνης Δήλωσης
  κτλ

 • ή


 • Μετάφραση Εκπαιδευτικών-Πανεπιστημιακών Εγγράφων
  Επίσημες/ επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων σχολείων, πανεπιστημίων, σχολών, τμημάτων (π.χ. για εργασία ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό). Ενδεικτικά, επιλέξτε από τα παρακάτω:
  - Μετάφραση Απολυτήριου Λυκείου
  - Μετάφραση Αναλυτικής βαθμολογίας
  - Μετάφραση Αριστείου
  - Μετάφραση Βεβαίωσης Δεξιοτήτων Η/Υ
  - Μετάφραση Βεβαίωσης Δυσλεξίας ΚΕΣΥ/ Ιατροπαιδαγωγικού
  - Μετάφραση Βεβαίωσης ΕΟΠΠΕΠ
  - Μετάφραση Βεβαίωσης Παρακολούθησης
  - Μετάφραση Βιογραφικού Σημειώματος
  - Μετάφραση Δελτίου Επιτυχίας
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Ειδικότητας
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Επάρκειας
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Κατάταξης
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Σεμιναρίων
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Σπουδών
  - Μετάφραση Πτυχίου και Αντίγραφου Πτυχίου
  - Μετάφραση Πτυχίου Ξένων Γλωσσών
  - Μετάφραση Συστατικής Επιστολής
  κτλ

 • ή


 • Οικονομικές/ Επιχειρηματικές Μεταφράσεις
  Επίσημες/ επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων ιδιωτών, εταιρειών, οργανισμών και φορέων για οικονομικές αρχές Ελλάδας και εξωτερικού (εφορία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία). Ενδεικτικά, επιλέξτε από τα παρακάτω:
  - Μετάφραση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών
  - Μετάφραση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
  - Μετάφραση Δελτίου Αποστολής
  - Μετάφραση Εγγυητικής Επιστολής
  - Μετάφραση Έκθεσης Ορκωτών Λογιστών
  - Μετάφραση Εκκαθαριστικού Εφορίας
  - Μετάφραση Επιχειρηματικού Σχεδίου
  - Μετάφραση Ισολογισμού
  - Μετάφραση Καταστατικού Εταιρείας
  - Μετάφραση Οικονομικών Καταστάσεων
  - Μετάφραση Οικονομοτεχνικής Μελέτης
  - Μετάφραση Πρακτικών Συνεδρίασης
  - Μετάφραση Σημειώματος
  - Μετάφραση Σύμβασης Εργασίας
  - Μετάφραση Σύμβασης Έργου
  - Μετάφραση Τιμολογίου
  - Μετάφραση Τραπεζικών Εγγράφων
  - Μετάφραση Χρηματοοικονομικής Έκθεσης
  κτλ

 • ή


 • Ιατρικές Μεταφράσεις
  Επίσημες/ επικυρωμένες μεταφράσεις ιατρικών εγγράφων από φορείς Ελλάδας και εξωτερικού (ασφαλιστικά ταμεία, διαγνωστικά κέντρα, νοσοκομεία, ιδιώτες γιατρούς). Ενδεικτικά, επιλέξτε από τα παρακάτω:
  - Μετάφραση Βεβαίωσης Διαγνωστικού Κέντρου
  - Μετάφραση Βεβαίωσης Νοσοκομείου
  - Μετάφραση Γνωματεύσεων Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
  - Μετάφραση Διαγνώσεων Διαφόρων Ειδικοτήτων
  - Μετάφραση Ιατρικών Γνωματεύσεων
  - Μετάφραση Ιατρικών Εξετάσεων
  - Μετάφραση Ιατρικών Συνταγών
  - Μετάφραση Κλινικών Μελετών
  - Μετάφραση Νοσηλίων Εξωτερικού
  - Μετάφραση Οδηγιών Χρήσης Φαρμακευτικών Σκευασμάτων
  - Μετάφραση Παραπεμπτικού Εξετάσεων
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Υγείας
  κτλ

 • ή


 • Νομικές Μεταφράσεις
  Επίσημες/ επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων από δικαστήρια, δικηγόρους, συμβολαιογράφους (π.χ. διαζύγια, αγωγές, προσφυγές, δικόγραφα, διαθήκες) για χρήση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενδεικτικά, επιλέξτε από τα παρακάτω:
  - Μετάφραση Διαζυγίου
  - Μετάφραση Δικογράφου
  - Μετάφραση Εξώδικου
  - Μετάφραση Ιδιωτικού Συμφωνητικό
  - Μετάφραση Κληρονομικών Εγγράφων
  - Μετάφραση Πληρεξούσιου
  - Μετάφραση Προσφυγής
  - Μετάφραση Σύμβασης Εργασίας
  - Μετάφραση Σύμβασης Έργου
  - Μετάφραση Συμβολαίου - Ελέγχου Τίτλων
  κτλ

 • ή


 • Τεχνικές Μεταφράσεις
  Μεταφράσεις οδηγιών χρήσης, εγκατάστασης και συντήρησης μηχανημάτων και συσκευών - επίσημες/ επικυρωμένες όπου απαιτείται - για εταιρείας, βιομηχανίες, κατασκευαστές ή ιδιώτες. Ενδεικτικά, επιλέξτε από τα παρακάτω:
  - Μετάφραση Εγχειριδίου Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συσκευών
  - Μετάφραση Εγχειριδίου Χρήσης και Συντήρησης
  - Μετάφραση Οδηγιών Χρήσης Εξοπλισμού
  - Μετάφραση Πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας
  - Μετάφραση Προδιαγραφών
  κτλ

 • ή


 • Ακαδημαϊκές Μεταφράσεις
  Μεταφράσεις ακαδημαϊκών συγγραμμάτων - επίσημες/ επικυρωμένες όπου απαιτείται - για δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή για εκπόνηση εργασιών. Ενδεικτικά, επιλέξτε από τα παρακάτω:
  - Μετάφραση Βιβλιογραφίας
  - Μετάφραση Δημοσιεύσεων
  - Μετάφραση Επιστημονικών Άρθρων
  - Μετάφραση Εργασιών
  - Μετάφραση Μονογραφιών
  κτλ

 • ή


 • Μεταφράσεις Ιστοσελίδων & e-shop
  Μεταφράσεις ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων για αύξηση πωλήσεων στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά, επιλέξτε από τα παρακάτω:
  - Μετάφραση Ιστοσελίδας
  - Μετάφραση Μενού
  - Μετάφραση Περιγραφής Προϊόντων
  κτλ

 • ή


 • Μεταφράσεις Προωθητικού Υλικού
  Μεταφράσεις διαφημιστικού υλικού - επίσημες/ επικυρωμένες όπου απαιτείται - για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Ενδεικτικά, επιλέξτε από τα παρακάτω:
  - Μετάφραση Διαφημιστικών Εκδόσεων
  - Μετάφραση Καταλόγων
  - Μετάφραση Μενού
  - Μετάφραση Παρουσιάσεων
  - Μετάφραση Φυλλαδίων
  κτλ

 • ή


 • Μεταφράσεις Εταιρικού Προφίλ
 • Μετάφραση εταιρικής ταυτότητας επιχειρήσεων που θέλουν να αποκτήσουν διεθνές προφίλ.


  ή