πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση Απολυτήριου Λυκείου»

Ως κάτοχος απολυτηρίου Γενικού ή άλλου Λυκείου διαθέτεις, εκτός φυσικά από γενική παιδεία, και τις γνώσεις για να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η μετάφραση απολυτήριου λυκείου, επομένως, είναι απαραίτητη για σπουδές στο εξωτερικό.

Αναγνώριση Απολυτηρίου Λυκείου στο εξωτερικό

Καμία χώρα – ούτε καν η ΕΕ – δεν αναγνωρίζει αυτόματα τα ξένα απολυτήρια λυκείου ή άλλους τίτλους σπουδών. Επομένως, για να συνεχίσεις τις σπουδές σου στο εξωτερικό πρέπει να ακολουθήσεις τη διαδικασία αναγνώρισης που ισχύει στη συγκεκριμένη χώρα.

Επίσης, μία χώρα μπορεί να αναγνωρίζει τους τίτλους μόνο συγκεκριμένων χωρών. Στην περίπτωση αυτή, ίσως σου ζητήσουν επιπλέον πιστοποιητικά του επιπέδου σπουδών σου. Αυτός, επομένως, είναι ο λόγος που ορισμένα πανεπιστήμια στο εξωτερικό ζητούν τόσο παραρτήματα διπλώματος, όσο και περιγραφές μαθημάτων.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση πιστοποιητικού απόλυσης»

Μετάφραση Πιστοποιητικού Αντιστοιχίας

Γενικά, όταν ολοκληρώσεις τη διαδικασία, θα πάρεις είτε πλήρη αναγνώριση, είτε ένα πιστοποιητικό αντιστοιχίας. Το πιστοποιητικό αυτό σε κατατάσσει στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Με άλλα λόγια, θα μάθεις οι σπουδές που έκανες στη χώρα σου σε ποιο επίπεδο αντιστοιχούν στην άλλη χώρα.

Βέβαια, τα παραπάνω αφορούν στα ακαδημαϊκά προσόντα και όχι στα επαγγελματικά. Βρες, λοιπόν, τον αντίστοιχο φορέα αναγνώρισης στη χώρα ή τις χώρες που σε ενδιαφέρουν και δες τι ακριβώς ζητάει.  

Τα δίκτυα Κέντρων Πληροφόρησης ENIC-NARIC περιλαμβάνουν 55 χώρες που συνεργάζονται για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών. Επομένως, εδώ θα βρεις περισσότερα στοιχεία για κάθε χώρα που σε ενδιαφέρει.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση για αναγνώριση»

Μετάφραση για αναγνώριση τίτλου σπουδών

Μετάφραση Απολυτήριου Λυκείου για μεταπτυχιακό

Καταρχάς, όταν επιλέγεις να κάνεις αίτηση για Μεταπτυχιακό (Master) συνήθως σου ζητούν τα εξής έγγραφα:
Αναλυτική βαθμολογία 
Πτυχίο ή Πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών
– Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή Πιστοποιητικό γέννησης
– Απολυτήριο Λυκείου

Επίσης, θα σου ζητήσουν τόσο το Βιογραφικό Σημείωμα (CV) όσο και μία Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Letter of Motivation) όπου θα εξηγείς τους λόγους για τους οποίους επιλέγεις το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση Απολυτήριου Λυκείου έντυπο»

Μετάφραση Απολυτηρίου Λυκείου

Ο γενικός μέσος όρος της βαθμολογίας σου δεν καθορίζει αν θα σε επιλέξουν. Τα πανεπιστήμια συνήθως εξετάζουν τους λόγους για τους οποίους επέλεξες αυτή την κατεύθυνση, το επαγγελματικό σου πλάνο, κάθε δραστηριότητα σου σχετική με το αντικείμενο των σπουδών σου, την επαγγελματική σου εμπειρία, καθώς και την συμμετοχή σου σε συναφή προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών (Erasmus) και πρακτικής άσκησης.

Ηλεκτρονική έκδοση Απολυτηρίου Λυκείου

Τώρα πια μπορείς να εκδόσεις ηλεκτρονικά το Απολυτήριο Λυκείου σου. Βέβαια, μόνο αν έχεις αποφοιτήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 και μετά. Το έγγραφο θα έχει φυσικά μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και ψηφιακή σφραγίδα. Επομένως, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις χωρίς άλλη επικύρωση.

Ακολούθησε την απλή διαδικασία μέσα από το gov.gr, έκδωσε το Απολυτήριο Λυκείου σου και τέλος αποθήκευσε το στην ηλεκτρονική θυρίδα πολίτη. Από εκεί μπορείς να το κατεβάσεις όσες φορές θέλεις χωρίς να επαναλάβεις όλη τη διαδικασία.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση απολυτηρίου λυκείου ημετρονικού»

Ψηφιακή έκδοση Απολυτηρίου Λυκείου

Μετάφραση Απολυτηρίου Λυκείου

Θα πρέπει να μεταφράσεις επίσημα όλα τα παραπάνω έγγραφα στη γλώσσα της χώρας του πανεπιστημίου ή στην αγγλική (για τα αγγλόφωνα τμήματα)

Συνήθως το κόστος της μετάφρασης κάθε εγγράφου έχει να κάνει με την έκταση και τη γλώσσα. Ακόμη, η μετάφραση θα πρέπει να είναι επίσημη και μάλιστα από αναγνωρισμένο μεταφραστή.

Γι’ αυτό πρόσεξε τα εξής:
1. Ο μεταφραστής να είναι πιστοποιημένος στο εξωτερικό και
2. Να μπορεί ο φορέας να επαληθεύσει τη σφραγίδα και την υπογραφή του μεταφραστή.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση Απολυτήριου τελ, γελ, επαλ»

Μετάφραση απολυτήριου γενικού, ενιαίου, τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση του απολυτηρίου λυκείου σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?