πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ιατρικής συνταγής»

Ακολουθείς συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή την οποία δεν μπορείς να παραλείψεις; Σε αυτή την περίπτωση, αν πηγαίνεις στο εξωτερικό θα πρέπει να έχεις επίσημη μετάφραση ιατρικής συνταγής για να μπορείς να προμηθευτείς τα φάρμακά σου.

Τι ισχύει για κάθε ιατρική συνταγή στο εξωτερικό

Καταρχάς, οι ιατρικές συνταγές από γιατρό κράτους-μέλους της ΕΕ ισχύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και σε ορισμένες εκτός αυτής. Επομένως, μπορείς να ζητήσεις από τον γιατρό σου διασυνοριακή ιατρική συνταγή που προορίζεται για χρήση στο εξωτερικό.

Ωστόσο, να θυμάσαι ότι ορισμένα φάρμακα μπορεί να μην πωλούνται, ή να μην υπάρχουν, σε μια άλλη χώρα, ακόμη και κράτος μέλος της ΕΕ.πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ιατρικής εξέτασης»

Επίσημη μετάφραση ιατρικής συνταγής

Τι περιλαμβάνει η διασυνοριακή ιατρική συνταγή

  1. Τα στοιχεία του ασθενή, όπως ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης
  2. Την ημερομηνία έκδοσης της συνταγής
  3. Τα στοιχεία θεράποντος ιατρού, δηλαδή, ονοματεπώνυμο, επαγγελματικό τίτλο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση και χώρα εργασίας, καθώς και υπογραφή – είτε χειρόγραφη είτε ψηφιακή
  4. Τα στοιχεία συνταγογραφούμενου φαρμάκου, όπως για παράδειγμα η κοινή ονομασία. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει την εμπορική ονομασία γιατί ίσως διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ακόμη, αναφέρει αφενός τη μορφή (δισκίο, κτλ) και την ποσότητα και αφετέρου την περιεκτικότητα και τη δοσολογία.

Καθώς οι ιατρικές συνταγές ακολουθούν τους κανονισμούς της χώρας στην οποία γίνεται η χορήγηση τους, ο φαρμακοποιός θα εφαρμόσει τους εθνικούς κανονισμούς χορήγησης φαρμάκων.

Τι είδους συνταγή να εκδώσεις

Πριν ζητήσεις άυλη ηλεκτρονική συνταγή, βεβαιώσου πρώτα ότι τη δέχεται η χώρα που θα τη χρησιμοποιήσεις. Διαφορετικά καλύτερα να ζητήσεις έντυπη συνταγή.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ιατρικής διασυνοριακής συνταγής»

Μετάφραση άυλης συνταγήςΨηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση της ιατρικής συνταγής σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?