πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση γνωμάτευσης κεδασυ, κεδυ, κεσυ»

Special Learning Difficulties and Exams: diagnosis from competent bodies

oops


Do you need your documents translated?

REMEMBER THAT: Recently due to the pandemic all documents are issued and submitted exclusively online. You can request them in hard copy (valid for maximum six months) and then scan them; or you can have them digitally signed valid for an unlimited term.

or


Why trust metaphrasis to have your documents translated:

1. Your translation is internationally accepted
2. Your translation is done quickly and at the best value for money
3. Your translation is delivered either in digital or printed form – both valid
4. The digital signature of metaphrasis is authenticated by the issuing Greek Ministry
5. The Apostille stamp (if accompanying the document) is translated free of charge


or

 

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MA, MCIoL, CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deser