πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «παράρτημα διπλώματος μετάφραση αναλυτικής»

Το παράρτημα διπλώματος είναι ένα έγγραφο με πληροφορίες για τον τίτλο σπουδών που έχεις αποκτήσει: δηλαδή, το επίπεδο σπουδών, την βαθμολογία των μαθημάτων, τις διδακτικές μονάδες και/ή τα ECTS, καθώς και στοιχεία του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις:

1. Μπορείς να το υποβάλλεις μαζί με την αίτηση σου ε πανεπιστήμιο του εξωτερικού για να συμμετέχεις σε πρόγραμμα Erasmus
2. αλλά και όταν υποβάλλεις αίτηση και βιογραφικό για να βρεις εργασία στο εξωτερικό

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση αναλυτικής βαθμολογίας»Μετάφραση εγγράφων για μεταπτυχιακό

Πώς θα πάρεις παράρτημα διπλώματος:

Μπορείς να το πάρεις από τη γραμματεία της σχολής σου εντελώς δωρεάν, απευθείας και στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά για χρήση στο εξωτερικό. Συνήθως συνοδεύει το δίπλωμα ή το πτυχίο, αλλά αν το θέλεις νωρίτερα μπορείς πάντα να το ζητήσεις.

Πότε το δέχονται στο εξωτερικό:

Το παράρτημα διπλώματος δεν είναι αντικαθιστά τον τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία. Επίσης, δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση των επιδόσεών σου, ούτε αποτελεί δήλωση ισοτιμίας, αντιστοιχίας ή αναγνώρισης του πτυχίου σου στο εξωτερικό.

Παράρτημα διπλώματος και μεταπτυχιακό:

Όταν κάνεις αίτηση σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές, το πανεπιστήμιο μπορεί να δεχτεί το παράρτημα διπλώματος κατά την αρχική εξέταση των αιτήσεων. Είναι αρκετό για να δουν τη γενική ακαδημαϊκή εικόνα σου. Όταν όμως τελικά σε δεχτούν και αποφασίσεις να πας, θα σου ζητήσουν την αναλυτική βαθμολογία επίσημα μεταφρασμένη.πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση διπλώματος πτυχίου πιστοποιητικού σπουδών

Μετάφραση αναλυτικής βαθμολογίας


 


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω  gov.gr ) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση της Αναλυτικής Βαθμολογίας σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?