πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μεταφραση εγγυητικής επιστολής»

Οι τράπεζες εκδίδουν εγγυητικές επιστολές ως εγγύηση για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών τους έναντι τρίτων. Επομένως, οι φορείς στο εξωτερικό ζητούν συχνά μετάφραση εγγυητικής επιστολής ως εξασφάλιση, πριν υπογράψουν μία σύμβαση.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μεταφραση εγγυητικής επιστολής»

Μετάφραση εγγυητικής επιστολής

Τα 4 είδη εγγυητικής επιστολής και η χρήση τους

1. Συμμετοχής: ουσιαστικά, αυτό το είδος εγγυητικής επιστολής δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε μειοδοτικό ή πλειοδοτικό διαγωνισμό τόσο του Δημοσίου όσο και ιδιωτικών φορέων, συνήθως μετά από προκήρυξη για την κατασκευή έργου
2. Καλής εκτέλεσης: είναι η εγγυητική επιστολή που εξασφαλίζει την πληρωμή δασμών και φόρων εισαγομένων αγαθών
3. Αντικατάστασης κρατήσεων: αυτή είναι συνήθως απαραίτητη για τη διαδικασία χρηματοδότησης κυρίως εργολάβων
4. Πληρωμής: αυτό το είδος εγγυητικής επιστολής καλύπτει τον κίνδυνο που έχει η εξόφληση μίας εμπορικής οφειλής. Συνήθως τη ζητούν τράπεζες ή εμπορικοί οίκοι του εξωτερικού

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μεταφραση για διαγωνισμους δημοσιου»

Μεταφράσεις για διαγωνισμούς Δημοσίου

Πως να εκδόσεις μια εγγυητική επιστολή

Καταρχάς, οι εγγυητικές επιστολές συνήθως είναι μέσα  χρηματοδότησης των επιχειρηματιών – πάντα φυσικά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας θα πρέπει αφενός να είναι πελάτης της Τράπεζας που εκδίδει την εγγυητική. Επομένως, καμία τράπεζα δεν θα δώσει εγγυητική επιστολή αν ο επιχειρηματίας δεν είναι πελάτης της. Αφετέρου, αυτός θα πρέπει να πληροί τα πιστοληπτικά κριτήρια που θέτει η Τράπεζα. Τα κριτήρια αυτά είναι συνήθως η φερεγγυότητα, η οικονομική επιφάνεια και άλλα.

Μεταφράσεις εγγυητικών επιστολών τράπεζας

Μετάφραση εγγυητικής επιστολής τράπεζαςΨηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση του ιδιωτικού συμφωνητικού σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?