πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση εξωδικου»

Η μετάφραση εξώδικου θα σε βοηθήσει να λύσεις εξωδικαστικά τις διαφορές σου με κατοίκους του εξωτερικού.

Τι είναι το εξώδικο

Εξώδικο – ή αλλιώς εξώδικη δήλωση, όχληση ή πρόσκληση – είναι το έγγραφο το οποίο ένας δικαστικός επιμελητής κοινοποιεί εκ μέρους ενός φυσικού ή νομικού προσώπου σε ένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στη συνέχεια, ο δικαστικός επιμελητής συντάσσει την έκθεση επίδοσης. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, αποδεικνύει εγγράφως ότι ο παραλήπτης έλαβε γνώση τόσο του εγγράφου όσο και του περιεχομένου του κατά την ημερομηνία παραλαβής του.

Τι περιλαμβάνει ένα εξώδικο

Το εξώδικο είναι συνήθως μια απλή δήλωση για μία ενέργεια ή την παράλειψη μιας πράξης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην έκδοση διαταγής πληρωμής ενοικίου, η προηγούμενη επίδοση εξωδίκου είναι απαραίτητη προϋπόθεση από το νομό.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση δικαστικού εγγράφου»

Μετάφραση δικαστικών εγγράφων

Πότε να χρησιμοποιήσεις εξώδικο

Το εξώδικο, εκτός από τη μεγάλη αποδεικτική ισχύ που έχει, θα σε βοηθήσει παράλληλα να λύσεις μια διαφορά χωρίς να φτάσεις στο δικαστήριο. Ακόμη, όμως και τότε, έχεις ένα ισχυρό στοιχείο υπεράσπισης ότι προσπάθησες να βρεις μια συμβιβαστική λύση.

Πότε να χρησιμοποιήσεις μετάφραση εξωδίκου

Αν και στην ΕΕ η έγκυρη επίδοση εξώδικου δεν προϋποθέτει τη μετάφραση του σε γλώσσα που ο αποδέκτης κατανοεί, ωστόσο, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να μην το παραλάβει αν δεν κατανοεί τη γλώσσα. Η επίδοση δεν είναι άκυρη αλλά τελικά κανείς δεν παραλαμβάνει το εξώδικο. Επομένως, η επίδοση του εγγράφου πρέπει να περιλαμβάνει την αντίστοιχη μετάφραση. Εξάλλου, αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος μία υπόθεση θα φτάσει εν τέλει σε δικαστήρια του εξωτερικού.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση εξώδικου»

Μετάφραση εξώδικουΨηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση του εξωδίκου σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?