πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση τιμολογιου»

Απόδειξε ότι έκανες μια συναλλαγή και απαίτησε επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση – τόσο από ασφαλιστική εταιρεία όσο και από δικαστήριο – με μετάφραση απόδειξης ή μετάφραση τιμολογίου που θα χρησιμοποιήσεις ως αποδεικτικά στοιχεία.

Τιμολόγιο Πώλησης

Ο πωλητής αγαθών εκδίδει τιμολόγιο για κάθε πώληση σε μία επιχείρηση. Παρομοίως και ο πάροχος υπηρεσιών όταν παρέχει τις υπηρεσίες του σε επιχειρήσεις, τόσο εντός της χώρας όσο και προς οποιαδήποτε άλλη χώρα καθώς και σε οποιαδήποτε συναλλαγή εκδίδει επίσης τιμολόγιο. Φυσικά, το τιμολόγιο υπόκειται σε Φ.Π.Α..

Τα 3 είδη τιμολογίου

  1. Πιστωτικό, κατά κανόνα, είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για έκπτωση, επιστροφή ή άλλες διαφορές
  2. Απλοποιημένο, όταν το ποσό είναι κάτω από εκατό (100) ευρώ και
  3. Συγκεντρωτικό, συνήθως, όταν έχουν γίνει διαφορετικές παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση απόδειξης»

Μετάφραση απόδειξης

Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

Γενικά, όταν κάποιος πουλά αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες, αντί για τιμολόγιο εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, ο πελάτης παίρνει αντίγραφο του αποδεικτικού συναλλαγής.

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο ή απόδειξη

Ηλεκτρονικό είναι το τιμολόγιο ή η απόδειξη λιανικής που έχουν ψηφιακή μορφή. Ωστόσο, ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών μπορεί να λάβει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση τιμολογίου»

Μετάφραση τιμολογίουΨηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση της απόδειξης ή του τιμολογίου σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?