πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση Καταστατικού»

Η μετάφραση Καταστατικού εταιρείας ή συλλόγου καταρχάς ενημερώνει τα μέλη που δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας ίδρυσης. Έτσι, ακόμη και αυτά παρακολουθούν και συμμετέχουν στην πορεία του φορέα.

Μετάφραση Καταστατικού Εταιρείας

Οι εταιρείες που πραγματοποιούν συναλλαγές στο εξωτερικό συνήθως μεταφράζουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά έγγραφα, όπως για παράδειγμα φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Έκθεση Ορκωτών Λογιστών, Σημειώσεις, Ισολογισμό ή Καταστατικό. Ωστόσο, η μετάφραση του Καταστατικού είναι απαραίτητη μιας και το έγγραφο αυτό ορίζει αφενός τους κανόνες λειτουργίας και τα δικαιώματα των μετόχων και αφετέρου και το Διοικητικό Συμβούλιο μιας εταιρείας.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση Καταστατικού»

Μετάφραση Καταστατικού Εταιρείας

Μετάφραση Καταστατικού Μη Κερδοσκοπικού- Αθλητικού- Επαγγελματικού Συλλόγου ή Σωματείου

Τα ιδρυτικά μέλη ενός Συλλόγου συντάσσουν και υπογράφουν το καταστατικό και την ιδρυτική πράξη αυτού. Στη συνέχεια, καταθέτουν το καταστατικό και τα υπόλοιπα ιδρυτικά έγγραφα στο αρμόδιο δικαστήριο. Ουσιαστικά, το σωματείο αποκτά νομική προσωπικότητα μόλις γίνει η καταχώριση του στα βιβλία του Πρωτοδικείου. Επίσης, η μετάφραση του Καταστατικού είναι απολύτως απαραίτητη όταν ορισμένα από τα μέλη του Συλλόγου είναι αλλοδαπά.

Το metaphrasis αναλαμβάνει τη μετάφραση καταστατικών κάθε είδους. Πραγματοποιούμε δεκάδες τέτοιες μεταφράσεις κάθε χρόνο και σας παραδίδουμε το καταστατικό σας σε μετάφραση με την ίδια ακρίβεια και μορφή του πρωτοτύπου. Επιπλέον, η τιμές μας είναι από τις πιο ανταγωνιστικές της αγοράς. 

Επικυρωμένη μετάφραση Καταστατικού

Συνήθως, οι εταιρείες απαιτούν επικύρωση που να πιστοποιεί την ακρίβεια της μετάφρασης του Καταστατικού. Η σφραγίδα του metaphrasis είναι αποδεκτή σε όλο τον κόσμο. Εκπονούμε μεταφράσεις εταιρικών νομικών εγγράφων πάνω από δύο δεκαετίες. Η τιμολόγηση είναι εντελώς διαφανής και θα λάβετε αυθημερόν προσφορά για τη μετάφραση σας.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση Καταστατικού συλλόγου»

Μετάφραση Καταστατικού Συλλόγου


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση του Καταστατικού εταιρείας στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?