πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ιατρικής ειδικότητας»

Από τα πρώτα πράγματα που θα σου ζητήσουν στο εξωτερικό για εκείνη τη θέση ιατρικού προσωπικού που επιδιώκεις είναι μετάφραση πιστοποιητικού ειδικότητας ή βεβαίωσης χρόνου ειδικότητας και πιστοποιητικού υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης (πιο γνωστό στα αγγλικά ως Good Standing).

Πως εκδίδεις βεβαίωση χρόνου ειδικότητας

Για να πάρεις τη βεβαίωση χρόνου ειδικότητας, μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση στον ΠΙΣ υπόβαλε και τα εξής δικαιολογητικά: Πρώτον, πιστοποιητικό από το νοσηλευτικό ίδρυμα με τις περιόδους ειδικότητας. Δεύτερον, βεβαίωση μέλους από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τέλος, ένα δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας – συνήθως ταυτότητα ή διαβατήριο.

Ωστόσο, αν ο ΠΙΣ δεν έχει εκδώσει το πιστοποιητικό ή η βεβαίωσή σου, τότε απευθύνσου στην αρμόδια Περιφέρεια.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση Βεβαίωσης Υφιστάμενης Επαγγελματικής Κατάστασης Good Standing»

Μετάφραση Υφιστάμενης Επαγγελματικής Κατάστασης (Good Standing)

Πως εκδίδεις πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης

Καταρχάς, αν μένεις ή δουλεύεις στην ίδια πόλη που έχει έδρα η Περιφερειακή ενότητα που σου χορήγησε την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας – αν είσαι ειδικευμένος – υπόβαλε την αίτηση σου στην αρμόδια υπηρεσία εκεί. Διαφορετικά, υπόβαλε την στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ακόμη, μαζί με την αίτηση σου υπόβαλε και μια σειρά από δικαιολογητικά: ταυτότητα ή διαβατήριο, βεβαίωση από κάθε ιατρικό σύλλογο του οποίου υπήρξες μέλος με όλες τις μεταβολές, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και τέλος πιστοποιητικό από το νοσηλευτικό ίδρυμα με τις περιόδους ειδικότητας, αν φυσικά έχεις κάνει ειδικότητα. 

Τέλος, αν έχεις πάρει την άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος από μία περιφέρεια και τον τίτλο ειδικότητας από άλλη, τότε υπόβαλε την αίτηση σου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση Πιστοποιητικού Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου»

Μετάφραση Πιστοποιητικού Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση του πιστοποιητικού υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης ή της υπηρεσίας υπαίθρου  σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?