πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση δικαιολογητικών επάρκειας διδασκαλίας»

Μπορείς να υποβάλεις τη μετάφραση των δικαιολογητικών επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας και να διδάξεις σε θερινά σχολεία, καθώς και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο εξωτερικό.

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας

1. Αίτηση για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, η οποία έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά με την γνησιότητα και την ακρίβεια των προσκομιζόμενων φωτοαντιγράφων
2. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος διδακτικής της ξένης γλώσσας ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής
3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση δικαιολογητικών επάρκειας διδασκαλίας»

Μετάφραση δικαιολογητικών επάρκειας διδασκαλίας

Πως και που θα υποβάλεις τα δικαιολογητικά επάρκειας στην Ελλάδα

Συμπλήρωσε και υπόγραψε τη αίτηση για επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας πριν την υποβάλεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, σε κλειστό φάκελο (στο εξωτερικό του να γράφει “Επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας”). Στη συνέχεια στείλε τον φάκελο ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ)
Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Δ΄
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180, Μαρούσι

Διαφορετικά, υπόβαλλε τα αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου, στο  Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘ (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι) Γραφείο 0103, 10.00-14.00.

Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλεις δεν επιστρέφονται.

Πως και που θα υποβάλεις τα δικαιολογητικά επάρκειας στο εξωτερικό

Να θυμάσαι ότι αν έχεις επάρκεια διδασκαλίας από μία χώρα της ΕΕ, ισχύει και σε όλες τις υπόλοιπες. Επομένως, βρες τη χώρα που σε ενδιαφέρει και ψάξε τους φορείς που ασχολούνται με την κινητικότητα των καθηγητών. Επίσης, μπορείς να ψάξεις στο EURES, το portal της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέσεις εργασίας σε διάφορα Κράτη-Μέλη.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση δικαιολογητικών για διδασκαλία ξένης γλώσσας»

Μετάφραση δικαιολογητικών επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση της επάρκειας διδασκαλίας σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?