πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση εντύπων»

Η μετάφραση τυποποιημένων εντύπων κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία ισχύουν εφόσον ζεις νόμιμα σε μια χώρα της ΕΕ ανεξάρτητα από την υπηκοότητά σου, σου εξασφαλίζει ασφαλιστικά δικαιώματά στο εσωτερικό της ΕΕ. Τα έντυπα αυτά είναι τα εξής:

Έντυπο Α1 (πρώην E 101 και E 103)

Απόδειξη ότι καταβάλεις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε άλλη χώρα της ΕΕ (π.χ. απόσπαση στο εξωτερικό ή περισσότερες από μία χώρες εργασίας ταυτόχρονα). Το εκδίδει ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης που έχεις εγγραφεί στη χώρα σου.

Έντυπο S1 (πρώην E 106, E 109 και E 121)

Βεβαίωση του δικαιώματός σου σε υγειονομική περίθαλψη αν δεν ζεις στη χώρα που έχεις ασφαλιστεί (αν έχει πάρει απόσπαση ή είσαι  διασυνοριακός εργαζόμενος, συνταξιούχος, δημόσιος υπάλληλος και εξαρτώμενα πρόσωπα). Το υποβάλεις σε οποιονδήποτε φορέα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας που ζεις. Επικοινώνησε με τον φορέα υγειονομικής σου ασφάλισης για να βρεις την αρμόδια υπηρεσία που εκδίδει το έντυπο S1.

Έντυπο S2 (πρώην E 112)

Άδεια για προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ ή της ΕΖΕΣ. Έχεις τα ίδια δικαιώματα στην περίθαλψη με τους κατοίκους της χώρας αυτής, ίσως όμως χρειαστεί να καταβάλεις ένα ποσοστό των ιατρικών εξόδων εκ των προτέρων. Το υποβάλεις σε οποιονδήποτε φορέα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας που θα γίνει η περίθαλψη. Το εκδίδει ο φορέας υγειονομικής ασφάλισης.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση κοινωνικής ασφάλισης υγείας»

Μετάφραση εντύπων κοινωνικής ασφάλισης

Έντυπο S3 (πρώην E 112)

Βεβαίωση του δικαιώματός σου σε υγειονομική περίθαλψη στην προηγούμενη χώρα απασχόλησής σου (για συνταξιούχους διασυνοριακούς εργαζομένους που δεν έχουν πλέον ασφάλιση στην προηγούμενη χώρα απασχόλησής τους). Το υποβάλεις σε οποιονδήποτε φορέα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας που εργαζόσουν ως διασυνοριακός εργαζόμενος. Εκδίδεται από τον φορέα υγειονομικής ασφάλισης.

Έντυπο U1 (πρώην E 301)

Βεβαίωση των ασφαλιστικών περιόδων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών ανεργίας. Το υποβάλεις στην εθνική υπηρεσία απασχόλησης της χώρας από την οποία ζητάς επίδομα ανεργίας. Το εκδίδει η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης ή ο αρμόδιος φορέας κοινωνικής ασφάλισης της τελευταίας χώρας που εργάστηκες.

Έντυπο U2 (πρώην E 303)

Άδεια που σου παρέχει το δικαίωμα να εξακολουθείς να λαμβάνεις παροχές ανεργίας ενώ αναζητάς εργασία σε μια άλλη χώρα. Το υποβάλεις στην εθνική υπηρεσία απασχόλησης της χώρας στην οποία αναζητάς εργασία. Το εκδίδει η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης ή ο αρμόδιος φορέας κοινωνικής ασφάλισης της χώρας όπου πέρασες στην ανεργία.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση σύνταξη εξωτερικού»

Μετάφραση για σύνταξη εξωτερικού

Έντυπο U3

Περιστάσεις που ίσως επηρεάσουν το δικαίωμα σε παροχές ανεργίας. Το έντυπο αυτό ενημερώνει τις υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας που καταβάλλει τις παροχές σου για αλλαγές στην προσωπική σου κατάστασης που μπορεί να οδηγήσουν σε αναθεώρηση των παροχών που λαμβάνεις. Το εκδίδει η Εθνική υπηρεσία απασχόλησης της χώρας στην οποία αναζητάς εργασία με βάση το έντυπο U2.

Έντυπο DA1 (πρώην E 123)

Βεβαίωση του δικαιώματός σου να λάβεις ιατρική περίθαλψη σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες σε μια άλλη χώρα της ΕΕ). Υποβάλλεται στον φορέα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας στην οποία ζεις. Εκδίδεται από τον φορέα υγειονομικής ασφάλισης.

Έντυπο P1

Σύνοψη αποφάσεων σχετικά με τη συνταξιοδότησή σου που έχουν λάβει διάφορα ιδρύματα χωρών της ΕΕ από τα οποία ζήτησες σύνταξη γήρατος, επιζώντων ή αναπηρίας. Το εκδίδει ο συνταξιοδοτικός φορέας στον οποίο υποβάλεις αίτηση συνταξιοδότησης, μόλις λεπτομερή στοιχεία των αποφάσεων των διαφόρων αρχών που ασχολήθηκαν με το αίτημα σου.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση εντύπων ΕΕ»

Μετάφραση εντύπων της ΕΕ


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση των ασφαλιστικών εγγράφων σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?