πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση διαβατηριου»

Μερικά στοιχεία να είναι σε λατινικούς χαρακτήρες αλλά παρ’ όλ’ αυτά πάλι θα σου ζητήσουν μετάφραση Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Παρακάτω θα μάθεις ποια στοιχεία των εγγράφων αυτών πρέπει να μεταφράσεις και γιατί.

Τι ισχύει ως πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας στο εξωτερικό

  1. Μετάφραση διαβατηρίου
  2. Μετάφραση αστυνομικής ταυτότητας (από το πιστοποιητικό γέννησης)
  3. Μετάφραση επαγγελματικής ταυτότητας (από τον οικείο επαγγελματικό σύλλογο)
  4. Μετάφραση ιατρικής ταυτότητας (από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο)
  5. Μετάφραση στρατιωτικής ταυτότητας (από το Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων)
  6. Μετάφραση φοιτητικής ταυτότητας (από την οικεία Σχολή ή Πανεπιστήμιο)

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση διαβατηρίου»

Μετάφραση διαβατηρίου

Τι στοιχεία περιλαμβάνει η ταυτότητα

Μεταξύ άλλων μία αστυνομική ταυτότητα περιλαμβάνει Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατρός και με λατινικούς χαρακτήρες (αν θέλεις τα στοιχεία αυτά να αναγράφονται διαφορετικά από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743, θα πρέπει να υποβάλλεις σχετική υπεύθυνη δήλωση).

Ταυτοπροσωπία για κατοίκους εξωτερικού

Αν είσαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν έχεις αστυνομική ταυτότητα, τότε υποβάλλεις πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης.

Τι θα μεταφράσεις από το αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

Επειδή, φυσικά, δεν θα καταθέσεις τα πρωτότυπα έγγραφα σου, βγάλε αντίγραφα και επικύρωσε τα για να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις αντί του γνήσιου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να μεταφραστούν όλες οι σφραγίδες της επικύρωσης με κάθε λεπτομέρεια και με πλήρη τα στοιχεία του ατόμου που υπογράφει.

Συνήθως το κόστος μετάφρασης ταυτότητας ή διαβατηρίου έχει να κάνει κυρίως με τις επικυρώσεις που φέρει. Ακόμη, τη μετάφραση θα πρέπει να κάνει μεταφραστής πιστοποιημένος στο εξωτερικό.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση διαβατηρίου»

Μετάφραση ταυτότητας


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?