πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση διπλώματος οδήγησης»

Μετάφραση διπλώματος ή προσωρινής άδειας οδήγησης θέλεις όταν έχεις πάρει το δίπλωμα σου μία άλλη χώρα, για να το χρησιμοποιήσεις σε μία άλλη. Ξέρεις όμως τι είναι το καθένα και πότε το εκδίδεις;

Τι είναι η προσωρινή άδεια οδήγησης

Ο οδηγός που πέρασε τις εξετάσεις διπλώματος θα μπορεί για διάστημα 4 μηνών να οδηγεί με την προσωρινή άδεια – που θα του χορηγείται ηλεκτρονικά μέχρι να χορηγηθεί η οριστική άδεια.

Πότε παίρνεις προσωρινή άδεια οδήγησης

1. όταν περάσεις τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για (i) αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ή (ii) για επέκταση άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία,

2. όταν υποβάλεις στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας αίτηση με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για: (i) ανανέωση λόγω λήξης. (ii) έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας/κλοπής. (iii) προσθήκη του κωδικού 96 στην κατηγορία Β της άδειας. (iv) άρση του κωδικού 114. (v) μεταβολή στοιχείων. (vi) περιορισμό κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση δίπλωμα οδήγησης»

Μετάφραση Διπλώματος Οδήγησης

Πως θα εκδώσεις προσωρινή άδεια οδήγησης

Μπορείς να την εκδώσεις ηλεκτρονικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Θα υποβάλεις αίτηση ηλεκτρονικά, κατόπιν ταυτοποίησης του δικαιούχου στην οικεία πλατφόρμα. Η προσωρινή άδεια οδήγησης σου θα έχει ψηφιακή μορφή.

Ο ταυτοποιημένος δικαιούχος χρήστης της ψηφιακής πλατφόρμας λαμβάνει σε ψηφιακή μορφή την προσωρινή άδεια οδήγησης μετά από ηλεκτρονική αντιστοίχιση και μόνο αφού περάσει τη δοκιμασία, με βάση το Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης.

Που θα χρησιμοποιήσεις την προσωρινή άδεια οδήγησης

Με την προσωρινή άδεια οδήγησης μπορεί να οδηγείς όχημα της οικείας κατηγορίας αποκλειστικά και μόνο μέσα στην Ελλάδα και μέχρι και την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης. Οι κάτοχοι προσωρινής άδειας οδήγησης υπόκεινται σε όλες τις ρυθμίσεις και κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας για την οδική κυκλοφορία οχημάτων.

Ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης, κατά την οδήγηση του οικείου οχήματος, πρέπει να έχει μαζί του δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αναγνώρισης της ταυτότητάς του. Επίσης, θα πρέπει να έχει και απλή εκτύπωση της προσωρινής άδειας οδήγησης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις για τα έγγραφα που υποχρεούνται να φέρουν κατά την οδήγηση οι οδηγοί οχημάτων. Εφόσον ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης κατέχει συγχρόνως ισχύουσα άδεια οδήγησης, υποχρεούται να φέρει και την τελευταία κατά την οδήγηση του οικείου οχήματος.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση άδειας κυκλοφορίας»

Μετάφραση σε Άδειας Κυκλοφορίας


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση του διπλώματος οδήγησης και της άδειας κυκλοφορίας σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?