πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση συμβολαίου και ελέγχου τίτλων ακινήτου»

Μετάφραση συμβολαίου αγοράς/ πώλησης ακινήτου συνήθως ζητά κάποιος όταν στη συναλλαγή εμπλέκεται αλλοδαπός. Ωστόσο, πριν ακόμη υπογράψεις το συμβόλαιο διάβασε τι πρέπει να ελέγξεις.

Τι θα χρειαστείς για την αγοραπωλησία ακινήτου

Για την αγοραπωλησία κάθε είδους ακινήτου πρέπει να υπογράψεις σύμβαση – είτε ως πωλητής είτε ως αγοραστής – που γίνεται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια πρέπει να μεταγράψεις στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή να καταχωρήσεις στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Είναι πολύ σημαντικό πριν υπογράψεις το συμβόλαιο να  κάνεις έλεγχο των τίτλων του ακινήτου, που να βεβαιώνει: (α) ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του ακινήτου και (β) ότι το ακίνητο είναι καθαρό από κατασχέσεις, προσημειώσεις, υποθήκες, διεκδικήσεις κτλ. Το υποθηκοφυλακείο και το κτηματολογικό γραφείο της περιοχής του ακινήτου έχει όλα αυτά τα στοιχεία.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση συμβολαίου αγοράς πώλησης ακινήτου»

Μετάφραση συμβολαίου αγοράς/ πώλησης ακινήτου

6 σημεία που πρέπει να προσέξεις

1. Επικαιροποιημένος έλεγχος: είναι ο έλεγχος ακριβώς πριν την υπογραφή του συμβολαίου

2. Άμεση μεταγραφή ακινήτου: αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου καθώς στα υποθηκοφυλακεία ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας: «Μεταξύ πολλών μεταγραφών που έγιναν την ίδια ημέρα σχετικά με δικαιώματα πάνω στο ίδιο ακίνητο, προτιμάται εκείνη που στηρίζεται στον έστω και κατ’ ελάχιστο χρόνο αρχαιότερο τίτλο.» (ΑΚ 1206)

3. Έλεγχος τίτλων σε βάθος χρόνου: σε περίπτωση που ένας προηγούμενος τίτλος μεταβίβασης δεν είναι νόμιμος (σε βάθος 20 ετών), η αγορά είναι επισφαλής

4. Έλεγχος πράξης θανάτου: σε περίπτωση απόκτησης του ακινήτου από κληρονομιά (και του αντίστοιχου πιστοποιητικού μη ανάκλησης διαθήκης)

5. Έλεγχος βαρών: κατασχέσεις, προσημειώσεις, υποθήκες, διεκδικήσεις τρίτων, κτλ

6.Έλεγχος εταιρείας (στο αρμόδιο πρωτοδικείο): για πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, κτλ, αν ο πωλητής είναι εταιρεία, ή ασκεί εμπορική δραστηριότητα

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση τίτλου ακινήτου»

Μετάφραση τίτλου ακινήτου


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση συμβολαίου αγοράς/ πώλησης ακινήτου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?