πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση για εφορία»

Η μετάφραση εγγράφων για εφορία με σκοπό να μεταγραφείς ως κάτοικος εξωτερικού θα σε σώσει από τη διπλή φορολόγηση. Η Ελλάδα έχει υπογράψει ειδικές συμφωνίες με πολλές χώρες του εξωτερικού – δες μήπως και η χώρα που μένεις είναι μία από αυτές.

Προϋποθέσεις για να μετεγγραφείς ως κάτοικος εξωτερικού στην εφορία

1. Κατοικείς σε χώρα του εξωτερικού επί 183 ημέρες, ως φορολογούμενος
2. Έχεις τα κατάλληλα δικαιολογητικά
3. Αναθέτεις τη φορολογική εκπροσώπηση σου σε πρόσωπο εμπιστοσύνης (φορολογικό εκπρόσωπο) – κατά προτίμηση λογιστή

Ποιες είναι οι προθεσμίες μεταγραφής 

  1. 183 ημέρες διαμονής στο εξωτερικό (στο έτος αλλαγής κατοικίας): απόφαση φορολογικής μετοικεσίας
  2. 1ο δεκαήμερο Μαρτίου (επόμενου έτους από την αλλαγή κατοικίας): αρχίζει η διαδικασία μετεγγραφής
  3. 1ο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου (επόμενου έτους από την αλλαγή κατοικίας): κατάθεση δικαιολογητικών
  4. 31η Δεκεμβρίου (επόμενου έτους από την αλλαγή κατοικίας): υποβολή Δήλωσης εισοδήματος κατοίκου εξωτερικού

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση κατοίκων εξωτερικού για για εφορία»

Μετάφραση εγγράφων για εφορία

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά μεταγραφής 

1. Πιστοποιητικό Φορολογικής κατοικίας με σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο και μεταφρασμένο ή Σύμβαση Αποφυγής διπλής φορολογίας με σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο και μεταφρασμένο
2. Σύμβαση Εργασίας – μεταφρασμένη
3. Πιστοποιητικό κατοικίας από τοπική κοινότητα – μεταφρασμένο
4. Εξουσιοδοτήσεις/ Υπεύθυνες δηλώσεις Διορισμού και Αποδοχής του φορολογικού Εκπροσώπου (στα Ελληνικά)

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση εκκαθαριστικού»

Μετάφραση δικαιολογητικών για εφορία

Περισσότερες πληροφορίες για τη μετεγγραφή σου ως κάτοικος εξωτερικού

(α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, που αποδεικνύει ότι είσαι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους. Για κράτος με το οποίο υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ, με το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ή

(β) Αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος ή της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός σου, που υπέβαλες στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού.

(γ) Αν δεν μπορείς να προσκομίσεις τα (α) ή (β), υπόβαλε βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική αρχή, που αποδεικνύει τη μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση σου στο άλλο κράτος.

(δ) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ημερομηνία αναχώρησης και εγκατάστασής σου στη χώρα όπου δηλώνεις κάτοικος, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι συμπληρώθηκαν 183 ήμερες στη χώρα αυτή μέσα στο προηγούμενο έτος. Ενδεικτικά, ανάληψη μισθωτής εργασίας, ή έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στην εν λόγω χώρα και υπαγωγή σου στην ασφαλιστική νομοθεσία της χώρας αυτής, ή εγγραφής σε δημοτολόγιο της εν λόγω χώρας, ή μίσθωσης κατοικίας, ή εγγραφής ή παρακολούθησης σχολείων των τέκνων στη χώρα αυτή.

(ε) Διαφορετικά, μπορείς να προσκομίσεις πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας από τη χώρα στην οποία δηλώνεις κάτοικος των δύο (2) προηγούμενων ετών από το έτος στο οποίο υποβάλεις την αίτηση μεταβολής.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση για αποφυγή διπλής φορολογίας»

Μετάφραση βεβαίωσης για αποφυγή διπλής φορολογίας


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση των εγγράφων σου για την εφορία ως κάτοικος εξωτερικού στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?