πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση Ιατρικού Πιστοποιητικού και Μετάφραση Ιατρικής Γνωμάτευσης»

Όταν μένεις ή ταξιδεύεις στο εξωτερικό, θα σου ζητήσουν μετάφραση ιατρικού πιστοποιητικού ή ιατρικής γνωμάτευσης αφενός για να δικαιολογήσεις τα φάρμακα που έχεις στις αποσκευές σου και αφετέρου για να βεβαιώσεις την κατάσταση της υγείας σου.

Τι να προσέξεις κατά την έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού ή ιατρικής γνωμάτευσης

1. Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, αλλά και οι ιατρικές συνταγές έχουν ακριβώς την ίδια ισχύ είτε τις εκδίδει γιατρός του δημοσίου είτε ιδιώτης

2. Ο γιατρός αναφέρει τον σκοπό και το όνομα του δικαιούχου

3. Ο ενδιαφερόμενος ζητά την έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού ή γνωμάτευσης με γραπτή ή προφορική αίτηση του και φυσικά μετά από εξέταση.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση Ιατρικού Πιστοποιητικού»

Μετάφραση Ιατρικού Πιστοποιητικού

Διαφορά ιατρικού πιστοποιητικού και γνωμάτευσης

Με το ιατρικό πιστοποιητικό ο γιατρός επιβεβαιώνει την κατάσταση της υγείας σου

Η βασική διαφορά του με την ιατρική βεβαίωση είναι ότι ενώ το ιατρικό πιστοποιητικό βεβαιώνει επιστημονικά ευρήματα, η ιατρική γνωμάτευση αποτυπώνει αφενός την υποκειμενική κρίση του γιατρού και αφετέρου τη διάγνωση πιθανής ασθένειας.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση Ιατρικής Γνωμάτευσης»

Μετάφραση Ιατρικής Γνωμάτευσης

Μετάφραση ιατρικού πιστοποιητικού ή γνωμάτευσης

Οι φορείς του εξωτερικού ζητούν μετάφραση της ιατρικής γνωμάτευσης ή του ιατρικού πιστοποιητικού για να δικαιολογήσεις είτε τα φάρμακα που έχεις μαζί σου είτε την απουσία από τις σπουδές ή τη δουλειά σου. Επομένως, θέλεις μία σωστή αλλά και επικυρωμένη μετάφραση.

Συνήθως η έκταση και η γλώσσα καθορίζουν και το κόστος μιας μετάφρασης. Ακόμη, ο μεταφραστής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένος στη χώρα υποβολής της.

Γι’ αυτό πρόσεξε τα εξής:
1. Ο μεταφραστής να είναι πιστοποιημένος στο εξωτερικό και
2. Η σφραγίδα και η υπογραφή του να είναι γνήσια.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση Πιστοποιητικού εμβολιασμού covid19»

Μετάφραση Πιστοποιητικού Εμβολιασμού


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση του ιατρικού πιστοποιητικού σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?