Μετάφραση για ιδιώτες

Eπίλεξε κατηγορία για σχετικά άρθρα.

Επίσημες επικυρωμένες μεταφράσεις δημοσίων εγγράφων για αρχές Ελλάδας και εξωτερικού (εφορία, δήμους, ληξιαρχεία). Περισσότερα στα αντίστοιχα άρθρα παρακάτω:

– Μετάφραση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
– Μετάφραση Άδειας Γάμου
– Μετάφραση Άδειας Κυκλοφορίας
– Μετάφραση Άδειας Παραμονής
– Μετάφραση Βεβαίωσης Ζωής
– Μετάφραση Βεβαίωσης Στρατολογίας
– Μετάφραση Βεβαίωσης Φορολογικής Κατοικίας
– Μετάφραση Διπλώματος Οδήγησης
– Μετάφραση Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
– Μετάφραση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
– Μετάφραση Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
– Μετάφραση Πιστοποιητικού Αγαμίας
– Μετάφραση Πιστοποιητικού Αλλαγής Επωνύμου
– Μετάφραση Πιστοποιητικού Ασφάλισης
– Μετάφραση Πιστοποιητικού Βάφτισης
– Μετάφραση Πιστοποιητικού Γάμου
– Μετάφραση Πιστοποιητικού Γέννησης
– Μετάφραση Πιστοποιητικού Θανάτου
– Μετάφραση Πιστοποιητικού Κατοικίας
– Μετάφραση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
– Μετάφραση Πιστοποιητικού Πατρότητας
– Μετάφραση Πιστοποιητικού Πλησιέστερων Συγγενών
– Μετάφραση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
– Μετάφραση Ποινικού Μητρώου
– Μετάφραση Συμφώνου Συμβίωσης
– Μετάφραση Συνταξιοδοτικών Εγγράφων
– Μετάφραση Ταυτότητας/ Διαβατηρίου
– Μετάφραση Υπεύθυνης Δήλωσης

Επίσημες επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων σχολείων, πανεπιστημίων, σχολών, τμημάτων (π.χ. για εργασία ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό). Περισσότερα στα αντίστοιχα άρθρα παρακάτω:

– Μετάφραση Απολυτήριου Λυκείου
– Μετάφραση Αναλυτικής βαθμολογίας
– Μετάφραση Αριστείου
– Μετάφραση Βεβαίωσης Δεξιοτήτων Η/Υ
– Μετάφραση Βεβαίωσης Δυσλεξίας ΚΕΔΑΣΥ/ Ιατροπαιδαγωγικού
– Μετάφραση Βεβαίωσης ΕΟΠΠΕΠ
– Μετάφραση Βεβαίωσης Παρακολούθησης Σεμιναρίων
– Μετάφραση Βιογραφικού Σημειώματος
Μετάφραση Πιστοποιητικού Ειδικότητας
Μετάφραση Πιστοποιητικού Επάρκειας
– Μετάφραση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Σεμιναρίων
– Μετάφραση Πιστοποιητικού Σειράς Κατάταξης Αποφοίτου
– Μετάφραση Πιστοποιητικού Σπουδών
Μετάφραση Πιστοποιητικού Περάτωσης
– Μετάφραση Πτυχίου και Αντίγραφου Πτυχίου
– Μετάφραση Πτυχίου Ξένων Γλωσσών
– Μετάφραση Συστατικής Επιστολής

Μεταφράσεις ακαδημαϊκών συγγραμμάτων – επίσημες επικυρωμένες όπου απαιτείται – για δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή για εκπόνηση εργασιών. Περισσότερα στα αντίστοιχα άρθρα παρακάτω:

– Μετάφραση Βιβλιογραφίας
– Μετάφραση Δημοσιεύσεων
– Μετάφραση Επιστημονικών Άρθρων
– Μετάφραση Εργασιών
– Μετάφραση Μονογραφιών

Επίσημες / επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων ιδιωτών, εταιρειών, οργανισμών και φορέων για οικονομικές αρχές Ελλάδας και εξωτερικού (εφορία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία). Περισσότερα στα αντίστοιχα άρθρα παρακάτω:

– Μετάφραση Εκκαθαριστικού Εφορίας
– Μετάφραση Σύμβασης Εργασίας
– Μετάφραση Τραπεζικών Εγγράφων

Επίσημες επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων από δικαστήρια, δικηγόρους, συμβολαιογράφους (π.χ. διαζύγια, αγωγές, προσφυγές, δικόγραφα, διαθήκες, συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων) για χρήση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Περισσότερα στα αντίστοιχα άρθρα παρακάτω:

– Μετάφραση Διαζυγίου
– Μετάφραση Δικογράφου
– Μετάφραση Εξωδίκου
– Μετάφραση Ιδιωτικού Συμφωνητικού
– Μετάφραση Κληρονομικών Εγγράφων
– Μετάφραση Πληρεξούσιου
– Μετάφραση Σύμβασης Εργασίας
– Μετάφραση Συμβολαίου – Ελέγχου Τίτλων

Natasa Pliogka
Natasa Pliogka
2022-06-25
Ion Kaloutsis
Ion Kaloutsis
2022-06-24
Φωτεινή Ευγενικού
Φωτεινή Ευγενικού
2022-06-24
Άνεση εξυπηρέτηση Πλήρως καταρτισμένο προσωπικό Επαγγελματίες
alintin petlo
alintin petlo
2022-06-24
Ευχαριστημένος πωλη
euroxx tax
euroxx tax
2022-06-20
Irene Krassas
Irene Krassas
2022-06-16
Άμεση και εξαιρετική εξυπηρέτηση. Προτείνω ανεπιφύλακτα. Prompt and excellent service. I highly recommend.
Anastasia Saratsidou
Anastasia Saratsidou
2022-06-07
Samis Mos
Samis Mos
2022-06-03
Froutosalatas
Froutosalatas
2022-06-03
Christos Iakovidis
Christos Iakovidis
2022-06-02

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?