Για να γραφείς ως δημότης εξωτερικού πρέπει να καταθέσεις μεταξύ άλλων και μετάφραση συμφώνου συμβίωσης ή ληξιαρχικής πράξης γάμου. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, το σύμφωνο συμβίωσης είναι όλο και πιο δημοφιλές, κυρίως λόγω του πόσο πιο εύκολες είναι οι διαδικασίας.

Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό κάθε είδους

Καταρχάς, η προφορική δήλωση ενώπιον του δημάρχου και δύο μαρτύρων κάνει έναν γάμο πολιτικό, ενώ αντίθετα η ιερολόγηση από ιερέα ολοκληρώνει έναν θρησκευτικό γάμο. Τέλος, μία συμβολαιογραφική πράξη δημιουργεί το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο και ισχύει μόλις η πράξη καταχωριστεί στο ληξιαρχείο.

3 διαφορές μεταξύ συμφώνου συμβίωσης και γάμου 

  • τα δικαιολογητικά για το σύμφωνο συμβίωσης είναι πολύ λιγότερα
  • δεν κάνει διάκριση αν το ζευγάρι είναι ετεροφιλόφιλο ή ομοφυλόφιλο
  • η λύση του είναι πιο εύκολη από του γάμου χωρίς δικαστική απόφαση, αλλά με απλή συμβολαιογραφική πράξη ή μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, την οποία το ένα μέρος επιδίδει στο άλλο. Στην περίπτωση αυτή, η λύση ισχύει 3 μήνες μετά την επίδοση.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ληξιαρχικής πράξης σύμφωνου συμβίωσης»

Μετάφραση Συμφώνου Συμβίωσης

Το σύμφωνο συμβίωσης στις διάφορες χώρες της ΕΕ

Ορισμένες χώρες δεν προβλέπουν αλλά ούτε και αναγνωρίζουν το σύμφωνο συμβίωσης. Ακόμη και όσες το κάνουν, δεν παρέχουν τα ίδια δικαιώματα στους συμβαλλομένους.

Μετάφρασε το λοιπόν στη γλώσσα της χώρας που θα το χρησιμοποιήσεις, αφού πρώτα μάθεις τη σχετική νομοθεσία. Μπορείς να επιλέξεις εδώ τη χώρα που σε ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «civil partnership translation»

Μετάφραση Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ.μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση του συμφώνου συμβίωσης σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?