πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση πιστοποιητικού σειράς κατάταξης»

Όταν κάνεις αίτηση για μεταπτυχιακό, κατάθεσε τη μετάφραση σειράς κατάταξης σου αν, βέβαια,  θέλεις να αυξήσεις την πιθανότητα επιλογής σου στο πρόγραμμα.

Τι είναι η σειρά κατάταξης αποφοίτου

Το πιστοποιητικό σειράς κατάταξης είναι ένα έγγραφο που ουσιαστικά βεβαιώνει τη σειρά κατάταξης σου σε σύγκριση με όλους τους φοιτητές του τμήματός σου που αποφοίτησαν την ίδια ημέρα.  

Σε ποιες περιπτώσεις μπορείς να καταθέσεις μετάφραση σειράς κατάταξης

Με άλλα λόγια, η σειρά κατάταξης δηλώνει πόσο καλά τα πήγες στις σπουδές σου και γι’ αυτόν τον λόγο συνήθως συνοδεύει αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές – κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά και σε άλλες χώρες.

Ακόμη, πολύ συχνά αριστούχοι φοιτητές που κάνουν τα χαρτιά τους για υποτροφίες, υποβάλλουν τη σειρά κατάταξης τους ως επιπλέον απόδειξη των επιδόσεών τους.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση βεβαίωσης σειράς κατάταξης»

Μετάφραση Πιστοποιητικού Σειράς Κατάταξης Αποφοίτου

Πως μπορείς να εκδώσεις πιστοποιητικό σειράς κατάταξης αποφοίτου

Μπορείς να εκδώσεις το πιστοποιητικό σειράς κατάταξης σου υποβάλλοντας αυτοπροσώπως αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος σου, αφού βέβαια πρώτα πληρώσεις το σχετικό παράβολο.

Επίσης, μπορείς πλέον να υποβάλεις την αίτηση σου και να πληρώσεις το παράβολο ηλεκτρονικά. Αν επιλέξεις την ηλεκτρονική οδό, γράψε στα σχόλια την ονομασία του πιστοποιητικού που ζητάς για να το πάρεις πιο γρήγορα.

Τέλος, μπορείς ακόμη να υποβάλεις αίτηση στο πλησιέστερο ΚΕΠ. Στην περίπτωση αυτή, κατάθεσε ταυτόχρονα και την απόδειξη πληρωμής, η οποία θα συνοδεύει το αίτημα του ΚΕΠ.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση βεβαίωσης σειράς αποφοίτησης»

Μετάφραση Σειράς Κατάταξης


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση της βεβαίωσης σειράς κατάταξης σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?