πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση πιστοποιητικού σειράς κατάταξης»

Όταν κάνεις αίτηση για μεταπτυχιακό, κατάθεσε τη μετάφραση σειράς κατάταξης σου αν, βέβαια,  θέλεις να αυξήσεις την πιθανότητα επιλογής σου στο πρόγραμμα.

Τι είναι η σειρά κατάταξης αποφοίτου

Καταρχάς, η σειρά κατάταξης είναι ένας δείκτης που μετρά την ακαδημαϊκή σου επιτυχία. Επίσης, στα ελληνικά πανεπιστήμια, η σειρά κατάταξης έχει τη μορφή τακτικού αριθμητικού, δηλαδή είσαι ο πρώτος, δέκατος, ή τριακοστός φοιτητής. Ιδιαίτερα στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι πιο σημαντική απ’ ότι νομίζεις. Το πιστοποιητικό σειράς κατάταξης ουσιαστικά βεβαιώνει την κατάταξη σου σε σύγκριση με όλους τους φοιτητές του τμήματός σου που αποφοιτήσατε μαζί.  

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση βεβαίωσης σειράς κατάταξης»

Μετάφραση Βεβαίωσης Σειράς Κατάταξης Αποφοίτου

Πότε να καταθέσεις μετάφραση σειράς κατάταξης

Με άλλα λόγια, η σειρά κατάταξης δηλώνει πόσο καλά τα πήγες στις σπουδές σου. Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, συχνά συνοδεύει αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές – κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά και σε άλλες χώρες. Ακόμη, συνήθως οι φοιτητές που κάνουν τα χαρτιά τους για υποτροφία, το υποβάλλουν ως επιπλέον απόδειξη των επιδόσεών τους.

Οι υπεύθυνοι επιλογής εισακτέων και υποτρόφων αξιολογούν τους φοιτητές με βάση τις επιδόσεις τους. Επομένως, η σειρά κατάταξης είναι ένας πολύ καλός τρόπος αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, ο σταθμισμένος και μη σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας αποδεικνύει τις ατομικές επιδόσεις σου. Όμως, τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τους υπόλοιπους φοιτητές του έτους σου;

Συνεπώς, ποια σειρά κατάταξης είναι καλή; – Εξαρτάται! Φυσικά, όσο πιο υψηλή είναι η σειρά κατάταξης, τόσο το καλύτερο. Ωστόσο, τα μεταπτυχιακά και οι υποτροφίες δεν έχουν γενικά απόλυτα όρια με βάση την σειρά κατάταξης. Αντίθετα, είναι μάλλον ένα γενικό στοιχείο που αποδεικνύει την συνολική επίδοσή σου. Με άλλα λόγια, από μόνη της η σειρά κατάταξης δεν είναι εγγύηση ότι θα σε πάρουν στο μεταπτυχιακό που θέλεις ή θα λάβεις υποτροφία. , Επομένως, αν δεν έχεις καλή σειρά κατάταξης δεν χάνεις κάθε ευκαιρία. Όμως, αν έχεις είναι ένα πλεονέκτημα. Ουσιαστικά, ο βαθμός πτυχίου,  οι συστατικές επιστολές, και οι δραστηριότητες σας έχουν επίσης σημασία!

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση πιστοποιητικού κατάταξης»

Μετάφραση Πιστοποιητικού Σειράς Κατάταξης

Πως να εκδώσεις πιστοποιητικό σειράς κατάταξης αποφοίτου

Μπορείς να εκδώσεις το πιστοποιητικό σειράς κατάταξης σου υποβάλλοντας αυτοπροσώπως αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος σου, αφού βέβαια πρώτα πληρώσεις το σχετικό παράβολο.

Επίσης, μπορείς πλέον να υποβάλεις την αίτηση σου και να πληρώσεις το παράβολο ηλεκτρονικά. Αν επιλέξεις την ηλεκτρονική οδό, γράψε στα σχόλια την ονομασία του πιστοποιητικού που ζητάς για να το πάρεις πιο γρήγορα.

Τέλος, μπορείς ακόμη να υποβάλεις αίτηση στο πλησιέστερο ΚΕΠ. Στην περίπτωση αυτή, κατάθεσε ταυτόχρονα και την απόδειξη πληρωμής, η οποία θα συνοδεύει το αίτημα του ΚΕΠ.

Ισοβαθμία στη σειρά κατάταξης

Ωστόσο, αν περισσότεροι από ένας φοιτητές έχουν ίδια σειρά κατάταξης, αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την αναγνώρισή της. Κάθε φοιτητής θα λάβει πιστοποιητικό με την σειρά που του αντιστοιχεί. Επιπλέον, τυχόν εκπρόθεσμες αλλαγές βαθμών μετά την έκδοση του πτυχίου δεν επαναπροσδιορίζουν την σειρά κατάταξης.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση σειράς κατάταξης»

Μετάφραση Σειράς Κατάταξης


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση της βεβαίωσης σειράς κατάταξης σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?