πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση οικονομικών καταστάσεων»

Κατά κανόνα, αν η επιχείρησή σου έχει μετόχους στο εξωτερικό ή αν ψάχνεις νέους επενδυτές, τότε θα πρέπει να κάνεις μετάφραση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Στη συνέχεια, δημοσίευσε την στον ιστότοπο της επιχείρησης σου και κέρδισε σε διαφάνεια και επομένως σε αξιοπιστία. Ακόμη, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, μπορείς να αναρτήσεις μια σειρά και άλλων οικονομικών εγγράφων.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «οικονομική μετάφραση»

Χρηματοοικονομικές μεταφράσεις

Μετάφραση χρηματοποικονομικών καταστάσεων κάθε εταιρείας 

Όλες οι εταιρείες καταρτίζουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο τέλος της οικονομικής χρήσης. Ωστόσο, η νομική μορφή κάθε εταιρείας καθορίζει τόσο το είδος όσο και τον τρόπο του ελέγχου.

Καταρχάς, οι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), για παράδειγμα, καταρτίζουν αφενός Ισολογισμό και αφετέρου Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. Επίσης, καταρτίζουν Κατάσταση ταμειακών ροών αλλά και Κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.

Παράλληλα, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) καταρτίζουν τις ίδιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τις ΑΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), οι εταιρείες, ανάλογα του μεγέθους τους, τηρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω χρηματοοικονομικές καταστάσεις:

Μεγάλες επιχειρήσεις: είτε Ισολογισμό είτε κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. Ακόμη, αφενός Κατάσταση αποτελεσμάτων και Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και αφετέρου Κατάσταση χρηματοροών.

Μεσαίες επιχειρήσεις: είτε Ισολογισμό είτε κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. Ακόμη, Κατάσταση αποτελεσμάτων αλλά και Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης.

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις: είτε Ισολογισμό είτε κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. Τέλος, καταρτίζουν και Κατάσταση αποτελεσμάτων

Το σημαντικότερο για τις ετήσιες εκθέσεις μιας εταιρείας είναι ότι όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι σωστά και πλήρη. Εξάλλου, αν το αρχικό κείμενο έχει λάθη, ο μεταφραστής θα τα μεταφέρει και στη μετάφραση.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση οικονομικών καταστάσεων»

Μετάφραση Οικονομικών Καταστάσεων

4 τρόποι σωστής μετάφρασης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Γενικά, η μετάφραση οικονομικών εγγράφων δεν είναι εύκολη. Τόσο οι μεταφραστές όσο και οι εταιρείες αντιμετωπίζουν πολλά ζητήματα για να πετύχουν το σωστό αποτέλεσμα. Επομένως, εκτός από την ορολογία, η μετάφραση απαιτεί και εκτεταμένη εξοικείωση με την τοπική κουλτούρα. Συνεπώς, η σωστή οικονομική μετάφραση δεν αποδίδει επιμέρους λέξεις αλλά μάλλον ολόκληρη την εμπειρία ανάγνωσης.

Ακολουθούν, λοιπόν, 4 τρόποι να επιλέξεις σωστά που θα εμπιστευτείς τις οικονομικές σου μεταφράσεις.

  1. Διάλεξε έναν έμπειρο μεταφραστή χρηματοοικονομικών

Είναι γεγονός ότι οι μεταφραστικές ικανότητες του μεταφραστή κάνουν τη διαφορά.  Ωστόσο, καλός στη δουλειά του είναι μεταφραστής που κατανοεί απόλυτα τι λέει το κείμενο. Επομένως, εξασφάλισε ότι ο μεταφραστής αφενός γνωρίζει τις οικονομικές έννοιες και αφετέρου κατανοεί τις διαφορές μεταξύ κάθε είδους εγγράφου.

  1. Δώσε σαφείς οδηγίες

Ακόμη, ενημέρωσε που θα χρησιμοποιήσεις τη μετάφραση. Έτσι, ο μεταφραστής εξετάζει προσεκτικά τις κατευθύνσεις που του δίνεις και εξασφαλίζει ότι η μετάφραση θα είναι αυτή που θέλεις: αφενός θα έχει τον σωστό τόνο και αφετέρου θα μεταφέρει με ακρίβεια το νόημα στη γλώσσα-στόχο. Είτε μεταφράζεις εκθέσεις είτε άλλα σημαντικά οικονομικά έγγραφα, η ακρίβεια παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο.

  1. Ενημέρωσε για την ορολογία και τις διαφορές

Είναι γεγονός  ότι στον χρηματοοικονομικό τομέα, η ορολογία αλλάζει διαρκώς. Αυτό έχει να κάνει είτε με νέους κανονισμούς, είτε με νέες διαδικασία. Επομένως, αν γνωρίζεις τι έχει αλλάξει ενημέρωσε τον μεταφραστή. Επίσης, ενημέρωσε τον και για τυχόν διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών. Ωστόσο, αν επιλέξεις μεταφραστή με εξειδίκευση, τότε σίγουρα γνωρίζει ήδη τις αλλαγές.

  1. Εξασφάλισε το απόρρητο

Τέλος, ο καλός επαγγελματίας μεταφραστής ξέρει πολύ καλά την αξία της εμπιστευτικότητας. Συνεπώς, εξασφαλίζει το απόρρητο των πληροφοριών που θα του δώσεις. Ακόμη, τα μεταφραστικά γραφεία διαθέτουν λογισμικό ασφαλείας που προστατεύει τα δεδομένα σας τόσο από απώλεια όσο και από παραβίαση.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση οικονομικών εγγράφων»

Μετάφραση οικονομικών εγγράφων

Μεγάλη εμπειρία και αποκλειστικά γλωσσάρια για πιο αποτελεσματικές μεταφράσεις

Επομένως, καλύτερα ανάθεσε τη μετάφραση των οικονομικών καταστάσεων σ’ έναν καλά εκπαιδευμένο επαγγελματία μεταφραστή με μακροχρόνια εμπειρία στα χρηματοοικονομικά.  

Η μακρά εμπειρία μας μειώνει σημαντικά τόσο τον χρόνο της μετάφρασης όσο και το συνολικό κόστος. Επιπλέον, με τα αποκλειστικά γλωσσάρια μας διασφαλίζουμε τόσο την συνεπή χρήση της ορολογίας όσο και την πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά.

Πόσο σημαντική είναι η τήρηση του απορρήτου

Η ασφάλεια των δεδομένων κάθε επιχείρησης είναι η υψηλότερη προτεραιότητά μας. Εφαρμόζουμε πλήρως αξιόπιστα πρότυπα ασφάλειας από άποψη τεχνολογίας, μαζί με τη δέσμευση απορρήτου.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ισολογισμού»

Μετάφραση Ισολογισμού


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?