πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση τεχνικού εγχειριδιου»

Η μετάφραση τεχνικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης είναι εξαιρετικά σημαντική για τις εταιρείες που εισάγουν συσκευές και μηχανήματα από το εξωτερικό. Επίσης, τα τεχνικά εγχειρίδια αφορούν σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και η μετάφραση τους επηρεάζει άμεσα την κατανόηση και την εμπειρία του χρήστη. Επομένως, είναι στρατηγική κίνηση μιας εταιρείας, αφού η ποιότητα της μετάφρασης θα συμβάλει άμεσα με την επιτυχία των πωλήσεων και την ικανοποίηση του πελάτη.

Επιπλέον, τυχόν λάθη σε μια μετάφραση, εκτός της επικοινωνιακής αποτυχίας, μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και ατύχημα κατά το χειρισμό ή τη χρήση ενός προϊόντος, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του χρήστη αλλά και την εικόνα της ίδιας της εταιρείας.

Γι’ αυτό και η επαγγελματική μετάφραση περιλαμβάνει μια σειρά από στάδια ελέγχου ποιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια μετάφρασης του τεχνικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης. Έτσι θα εξασφαλίσεις ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ακριβές. 

Τα 5 στάδια στη μετάφραση τεχνικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση οδηγιών χρήσης»

Μετάφραση Τεχνικού Εγχειριδίου

1. Λεπτομερής ανάλυση του προς μετάφραση υλικού

Καταρχάς, πριν αναθέσεις τη μετάφραση ενημέρωσε τον επαγγελματία μεταφραστή για τα εξής: αφενός τις γλώσσες πηγής και στόχου και τον αριθμό των λέξεων και αφετέρου την προθεσμία παράδοσης. Έτσι, θα κατανοήσεις τις πραγματικές χρεώσεις και θα ξέρεις τι ακριβώς πληρώνεις και για ποιο λόγο. Αφού, λοιπόν, συμφωνήσεις με την τιμή της οικονομικής προσφοράς, τότε ακολουθούν τα επόμενα στάδια.

2. Διαχείριση του έργου

Στη συνέχεια, τη διαχείριση κάθε έργου – ιδίως των πολύ μεγάλων – αναλαμβάνει ένας διαχειριστής που θα ασχολείται αποκλειστικά με την διεκπεραίωση αυτού και θα είναι υπεύθυνος για την παράδοση του τελικού αρχείου εντός διορίας. Επομένως, θα μιλάς με τον άνθρωπο που ασχολείται με το δικό σου έργο.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση τεχνικών οδηγιών»

Μετάφραση τεχνικών οδηγιών

3. Μετάφραση

Ο επαγγελματίας μεταφραστής με μακροχρόνια εμπειρία στη μετάφραση τεχνικών εγχειριδίων γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις αυτού του τομέα: αφενός ή ορολογία και η τήρηση των οδηγιών και αφετέρου η τήρηση της προθεσμίας παράδοσης. Επομένως, ζήτα να μάθεις τα προσόντα και την εμπειρία του μεταφραστή που θα αναλάβει τη μετάφραση σου. Έτσι θα αξιολογήσεις την ποιότητα των υπηρεσιών του.

4. Παράδοση εντός διορίας

Επιπλέον, με δεδομένη την προθεσμία, ο επαγγελματίας μεταφραστής φροντίζει για την έγκαιρη παράδοση του έργου. Συνεπώς, εφαρμόζει όλες τις μεθόδους που γνωρίζει καλά, δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας, αλλά και χρησιμοποιεί τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό.

5. Καταγραφή των προτιμήσεων του πελάτη

Τέλος, ο επαγγελματίας μεταφραστή δημιουργεί ειδικά και αποκλειστικά γλωσσάρια για κάθε έργο και κάθε πελάτη. Έτσι, εξασφαλίζει την απόλυτη ομοιομορφία των μεταφράσεων σου, ενώ παράλληλα μειώνει τον χρόνο παράδοσης αλλά και το κόστος.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση για διαγωνισμούς δημοσίου»

Μετάφραση τεχνικών κειμένων για διαγωνισμούς δημοσίου


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση Τεχνικού εγχειριδίου ή Οδηγιών χρήσης στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?