πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση σύμβασης εργασίας»

Θέλεις μετάφραση της Σύμβασης Εργασίας ή της Σύμβασης Έργου σου αλλά, επειδή τα έγγραφα είναι πολυσέλιδα, φοβάσαι ότι το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο. Ωστόσο,μπορείς να κάνεις την πιο οικονομική μετάφραση αρκεί να ξέρεις τι να μεταφράσεις. Καταρχάς, ξεχώρισε τα είδη των συμβάσεων και μάθε ποια στοιχεία περιλαμβάνει κάθε ένα.

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Σε αυτή, όταν ο εργαζόμενος εξαρτάται νομικά και προσωπικά από τον εργοδότη. Δηλαδή, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να δίνει δεσμευτικές εντολές και οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας και ελέγχει τη συμμόρφωση του εργαζομένου προς αυτές. Επομένως, το εργατικό δίκαιο ρυθμίζει αυτό το είδος σύμβασης.

Σύμβαση μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών

Εδώ, ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του έναντι μισθού, χωρίς να τον ελέγχει ο εργοδότης ή να είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις εντολές και οδηγίες αυτού, ιδίως ως προς τον τρόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του. Επομένως, το εργατικό δίκαιο δεν ρυθμίζει αυτό το είδος σύμβασης.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση σύμβασης εργασίας»

Μετάφραση Σύμβασης Εργασίας

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο ειδών συμβάσεων

Η διαφορά μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητης εργασίας έχει να κάνει με τον τρόπο δέσμευσης κι εξάρτησης, που έχει συνέπειες για τον εργαζόμενο. Η σύμβαση παροχής επιστημονικών υπηρεσιών από εργαζόμενο επιστήμονα, ο οποίος επιλέγει ο ίδιος τους βασικούς όρους της απασχόλησής του και ο εργοδότης δεν ελέγχει τον τρόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών, δεν αποτελεί σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (Ολ. ΑΠ 28/2005).

Αφενός, στη σύμβαση εργασίας, ο εργαζόμενος παρέχει εργασία σε ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ενώ αφετέρου η σύμβαση έργου έχει ως σκοπό να ολοκληρώσει το συμφωνημένο τελικό αποτέλεσμα. Συνεπώς, η ολοκλήρωση αυτή λύει και τη συμβατική σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων. Με τη σύμβαση έργου ο εργολάβος έχει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο και ο εργοδότης να καταβάλει τη συμφωνημένη αμοιβή.

Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών έχουμε όταν ο πάροχος της εργασίας δεν εξαρτάται νομικά από τον εργοδότη.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση σύμβασης έργου»

Μετάφραση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 

Ποιος φορέας κρίνει το είδος μιας σύμβασης

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν μία σύμβαση ως εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου. Ακόμη κι αν την χαρακτηρίσουν κάπως, ή συμφωνήσουν  στον τρόπο καταβολής της αμοιβής, την έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών και τον τρόπο ασφάλισης, τελικά το δικαστήριο θα κρίνει τον χαρακτήρα της σύμβασης με βάση το σύνολο των αποδεικτικών μέσων.

Πως να κάνεις την πιο οικονομική μετάφραση της σύμβασης εργασίας σου

Ουσιαστικά, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να αναθέσεις τη μετάφραση μόνο των στοιχείων που ζητά η εφορία, αντί ολόκληρου του εγγράφου. Βέβαια, δεν αναλαμβάνουν όλα τα μεταφραστικά γραφεία κάτι τέτοιο για καθαρά εισπρακτικούς λόγους. Αν μεταφράσεις ολόκληρο το έγγραφο το κόστος φυσικά θα είναι μεγαλύτερο από το μεταφράσεις μόλις μερικές σελίδες. Ωστόσο, η εφορία δέχεται τη μετάφραση αποσπάσματος των συμβάσεων εργασίας ή έργου.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση σύμβασης έργου»

Μετάφραση Σύμβασης Έργου


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση της σύμβασης εργασίας ή σύμβασης έργου σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?