πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση σύμβασης εργασίας»

Θέλεις μετάφραση της Σύμβασης Εργασίας ή της Σύμβασης Έργου σου αλλά, επειδή τα έγγραφα είναι πολυσέλιδα, θεωρείς ότι το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο. Ωστόσο, αν ξέρεις τι να μεταφράσεις, η μετάφρασή σου θα είναι η πιο οικονομική. Επομένως, ξεχώρισε τα είδη των συμβάσεων και μάθε ποια στοιχεία περιλαμβάνει κάθε ένα.

Μετάφραση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας

Σε αυτή, γενικά ο εργοδότης καθορίζει την εργασιακή σχέση τόσο νομικά όσο και προσωπικά. Δηλαδή, ο εργοδότης αφενός σου δίνει δεσμευτικές εντολές και οδηγίες, για , τόπο και το πως, πότε και που θα εργαστείς. Αφετέρου, ελέγχει τη συμμόρφωση σου προς τις οδηγίες αυτές. Επομένως, το εργατικό δίκαιο ρυθμίζει αυτό το είδος σύμβασης.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση σύμβασης εργασίας»

Μετάφραση σύμβασης εργασίας

Μετάφραση σύμβασης  μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών

Ουσιαστικά, παρέχεις τις υπηρεσίες σου έναντι μισθού, χωρίς να σε ελέγχει ο εργοδότης ή να πρέπει να ακολουθείς τις εντολές και οδηγίες του. Επιπλέον, αυτό ισχύει ιδίως ως προς το πως και πότε θα παρέχεις τις υπηρεσίες σου. Επομένως, το εργατικό δίκαιο δεν ρυθμίζει αυτό το είδος σύμβασης.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση σύμβασης εργασίας»

Μετάφραση Σύμβασης Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο ειδών συμβάσεων

Η διαφορά μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητης εργασίας αφορά στον τρόπο δέσμευσης κι εξάρτησης, που έχει συνέπειες για τον εργαζόμενο. Η σύμβαση παροχής επιστημονικών υπηρεσιών από εργαζόμενο επιστήμονα δεν αποτελεί σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Ειδικότερα, σε αυτή επιλέγεις ο ίδιος τους βασικούς όρους της απασχόλησής σου, ενώ ο εργοδότης δεν ελέγχει πως και πότε παρέχεις τις υπηρεσίες σου. 

Αφενός, στη σύμβαση εργασίας, παρέχεις εργασία σε ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ενώ αφετέρου η σύμβαση έργου έχει ως σκοπό να ολοκληρώσει το συμφωνημένο τελικό αποτέλεσμα. Συνεπώς, όταν τελειώσει το έργο, παύει να υπάρχει και η συμβατική σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων. Με τη σύμβαση έργου, ο εργολάβος έχει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο και ο εργοδότης να καταβάλει τη συμφωνημένη αμοιβή.

Στη σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ο πάροχος της εργασίας δεν έχει νομική εξάρτηση από τον εργοδότη.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση σύμβασης έργου»

Μετάφραση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 

Ποιος κρίνει το είδος μιας σύμβασης

Τα μέρη δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν μία σύμβαση ως εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου. Ακόμη κι αν συμφωνήσουν στον τρόπο καταβολής της αμοιβής, τελικά το δικαστήριο θα κρίνει τον χαρακτήρα της σύμβασης. Επιπλέον, ούτε η έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών, ούτε ο τρόπος ασφάλισης δεν χαρακτηρίζουν μία σύμβαση. Εντέλει, το σύνολο των αποδεικτικών μέσων είναι αυτό που θα κρίνει το είδος της σύμβασης. 

Η πιο οικονομική μετάφραση της σύμβασης εργασίας σου

Ουσιαστικά, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να αναθέσεις τη μετάφραση μόνο των στοιχείων που ζητά η εφορία, αντί ολόκληρου του εγγράφου. Βέβαια, δεν αναλαμβάνουν όλα τα μεταφραστικά γραφεία κάτι τέτοιο για καθαρά εισπρακτικούς λόγους. Γενικά, αν μεταφράσεις ολόκληρο το έγγραφο, το κόστος φυσικά θα είναι μεγαλύτερο. Ωστόσο, η εφορία θα δεχτεί τη μετάφραση αποσπάσματος μιας σύμβασης εργασίας ή έργου.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση σύμβασης έργου»

Μετάφραση Σύμβασης Έργου


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση της σύμβασης εργασίας ή σύμβασης έργου σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?