πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση πρακτικών διοικητικού συμβουλίου»

Η μετάφραση πρακτικών ΔΣ (Διοικητικού Συμβουλίου) αποδεικνύει κυρίως ότι μια επιχείρηση/ φορέας ακολουθεί τις νόμιμες διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων.

Κάθε οργανωμένη επιχείρηση τηρεί πρακτικά σε κάθε συνεδρίαση του ΔΣ της, η οποία βέβαια έχει κάποιο σκοπό. Δηλαδή, το Διοικητικό Συμβούλιο συζητά συγκεκριμένα θέματα και λαμβάνει αποφάσεις. Συχνά υπό ορισμένες προϋποθέσεις τα Πρακτικά αυτά έχουν και νομική ισχύ. Γενικά, τα Πρακτικά είναι πολύ σημαντικά, καθώς παρουσιάζουν τη δομή και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων της επιχείρησης. Επιπλέον, δίνουν κατευθύνσεις για τον τρόπο δράσης μιας εταιρείας και αποτελούν μέτρο προόδου αυτής.

Μετάφραση πρακτικών ΔΣ: γραπτά όλες οι αποφάσεις

Γενικά, σε κάθε συνεδρίαση των μελών του ΔΣ, η εταιρεία καταχωρίζει περιληπτικά τις συζητήσεις και αποφάσεις του σε ένα ειδικό βιβλίο. Επίσης, σε αυτό προσαρτά κι έναν κατάλογο με όσους συμμετέχουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κατά κανόνα, τα πρακτικά αποδεικνύουν ότι το ΔΣ έλαβε τις αποφάσεις του κατά την ημερομηνία και ώρα που αναγράφει το βιβλίο. 

Ακόμη, ο Πρόεδρος ή άλλο πρόσωπο, το οποίο ορίζει το Καταστατικό ή το ΔΣ, εκδίδει επίσημα αντίγραφα των πρακτικών. Τέλος, η εταιρεία υποβάλλει τα πρακτικά στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε δέκα ημέρες από τη συνεδρίαση του ΔΣ. 

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση πρακτικών δσ»

Μετάφραση Πρακτικών Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Μετάφραση Πρακτικών ΔΣ (Διοικητικού Συμβουλίου)

Καταρχάς, η μετάφραση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την παρουσία – ποτέ το περιεχόμενο – των πρακτικών ΔΣ. Παρόλο που ένας πρακτικογράφος πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένα προσόντα, ωστόσο, συχνά, τον ρόλο αυτό αναλαμβάνουν Γραμματείς ή βοηθοί. Φυσικά, ο πρακτικογράφος πρέπει αφενός να ξεχωρίζει το σημαντικό από το ασήμαντο και αφετέρου να καταγράφει γρήγορα και σωστά.  Επομένως, η μετάφραση, των πρακτικών ΔΣ  μπορεί να βελτιώσει τυχόν ασάφειες και λάθη διατύπωσης που ξέφυγαν στα πρακτικά.

Οι εταιρείες μεταφράζουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων τους αφενός για διαδικασίες στο εξωτερικό και αφετέρου όταν έχουν αλλοδαπούς εταίρους.

Φυσικά, όταν φορείς στο εξωτερικό, όπως υπηρεσίες μετανάστευσης, πανεπιστήμια, δικαστήρια και άλλες αρχές ζητούν μετάφραση πρακτικών, απαιτούν ακρίβεια. Ουσιαστικά, η επίσημη μετάφραση των πρακτικών από επαγγελματία μεταφραστή εξασφαλίζει ότι θα τα δεχτεί ένα ευρύτερο φάσμα αποδεκτών.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση απόφασης δσ»

Μετάφραση Αποφάσεων Διοικητικού ΣυμβουλίουΨηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση πρακτικών και αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?