πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «πληρεξούσιο»

Συχνά η μετάφραση μίας ηλεκτρονικής πλέον εξουσιοδότησης είναι αρκετή. Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις σας ζητούν μετάφραση πληρεξούσιου ή εξουσιοδότησης που έκανε συμβολαιογράφος. Μάθε σε τι διαφέρουν για να ξέρεις που θα χρειαστείς κάθε έγγραφο, ανάλογα με την περίπτωση.

Τι είναι πληρεξούσιο

Κατά κανόνα, με το πληρεξούσιο, ο εντολοδόχος, δηλαδή αυτός που λαμβάνει την εντολή μπορεί να εκτελεί νομικές πράξεις. Φυσικά τις πράξεις αυτές του αναθέτει 0 εντολέας, δηλαδή αυτός που δίνει την εντολή. Ωστόσο, αν το πληρεξούσιο αφορά σε αποδοχή κληρονομιάς, πώληση, αγορά ή ακόμη και δωρεά ακινήτου, τότε δεν μπορεί να είναι ψηφιακή. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνει σε συμβολαιογράφο, ο οποίος θα επικυρώσει την υπογραφή του εντολοδόχου.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση εξουσιοδότησης»

Μετάφραση εξουσιοδότησης

Επιπλέον, το πληρεξούσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε λεπτομέρεια. Επομένως, ακόμη και ένα «γενικό πληρεξούσιο» περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία και αρμόδια αρχή στην οποία εκπροσωπείς τον εντολέα.

Φυσικά, μπορεί ο εντολέας να σε ανακαλέσει από εντολοδόχο του με μία απλή δήλωση. Ωστόσο, τα πληρεξούσια που συντάσσει συμβολαιογράφος, μπορεί να τα ανακαλέσει μόνο μέσω αυτού.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση πληρεξούσιου»

Μετάφραση πληρεξούσιου


Μετάφραση Ηλεκτρονικής Εξουσιοδότησης – πως να την εκδώσεις

Επομένως, σε όποια περίπτωση ο νόμος δεν απαιτεί ρητά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αρκεί μια απλή εξουσιοδότηση. Βέβαια, τώρα πια μπορείς να εκδώσεις ηλεκτρονική εξουσιοδότηση με την ίδια ισχύ. 

Τι πρέπει να κάνεις 

Αρχικά, επαλήθευσε τα στοιχεία σου και στη συνέχεια επίλεξε είτε ένα από τα έτοιμα πρότυπα, είτε το γενικό πρότυπο με ελεύθερο κείμενο. Τέλος, σύνταξε την εξουσιοδότηση σου με βάση το πρότυπο που επέλεξες.

Αφού, λοιπόν, ελέγξεις την εξουσιοδότησή σου, αποδέξου το περιεχομένό της μέσω του μοναδικού κωδικού που θα λάβεις με SMS στο κινητό σου.

Στη συνέχεια, μπορείς να πάρεις την ηλεκτρονική εξουσιοδότησή σου. Επιπλέον, αυτή θα έχει αφενός έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό ή QR code. Αφετέρου θα φέρει ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την ακριβή ημερομηνία και ώρα.

Επιπλέον, μπορείς να αποθηκεύσεις στον υπολογιστή σου την εξουσιοδότηση ή να επιλέξεις να λάβεις το link μέσω email ή sms. 

Στη συνέχεια, φρόντισε η ηλεκτρονική εξουσιοδότησή σου να φτάσει στον φορέα-παραλήπτη, είτε ως link, είτε ως εκτύπωση.
πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση εξουσιοδότησης»

Μετάφραση ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης

Τι πρέπει να κάνει ο δημόσιος φορέας

Καταρχάς, ο φορέας-παραλήπτης παραλαμβάνει την εξουσιοδότηση. Στη συνέχεια, επαληθεύει τα στοιχεία σου και ελέγχει τη γνησιότητα του εγγράφου. 

Γενικά, έχεις τη δυνατότητα να ανακαλέσεις την ηλεκτρονική εξουσιοδότησή σου οποτεδήποτε μέσα από την εφαρμογή. Τέλος, έχε κατά νου ότι η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Αφού, λοιπόν, εκδώσεις την ηλεκτρονική – ή έντυπη – εξουσιοδότησή σου και βάλεις όλες τις απαραίτητες σφραγίδες, στείλ’ τη μας για μετάφραση. Θα τη λάβες απευθείας στο email σου ψηφιακά υπογεγραμμένη με την ίδια ισχύ και μάλιστα χωρίς να απαιτεί άλλη επικύρωση.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση εξουσιοδότησης»

Επίσημη μετάφραση ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση του πληρεξούσιου ή της εξουσιοδότησης σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?