πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «πληρεξούσιο»

Μερικές φορές αρκεί μία ηλεκτρονική πλέον εξουσιοδότηση. Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις σας ζητούν μετάφραση πληρεξούσιου που έγινε σε συμβολαιογράφο. Μάθε σε τι διαφέρουν και θα ξέρεις τι θα σου ζητήσουν ανάλογα με την περίπτωση.

Τι είναι το πληρεξούσιο

Με το πληρεξούσιο, ο εντολοδόχος (δηλ. αυτός που δέχεται την εντολή ή εξουσιοδότηση) μπορεί να διενεργεί νομικές πράξεις για λογαριασμό του εντολέα (δηλ. του αυτού που δίνει την εντολή). Αν το πληρεξούσιο αφορά στην αποδοχή κληρονομιάς, την πώληση, την αγορά ή ακόμη και τη δωρεά ακινήτου, τότε θα πρέπει να γίνει ενώπιον συμβολαιογράφου, ο οποίος θα επικυρώσει την υπογραφή του εντολοδόχου.

Το πληρεξούσιο θα πρέπει να είναι πολύ λεπτομερές. Ακόμη και ένα «γενικό πληρεξούσιο» θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένη αναφορά στην διαδικασία και την αρμόδια αρχή ενώπιον της οποίας θα γίνει η εκπροσώπηση.

Φυσικά, μπορεί να γίνει ανάκληση του πληρεξουσίου με δήλωση προς τον εντολοδόχο. Ωστόσο, αν έχει γίνει μέσω συμβολαιογράφου, τότε η ανάκληση θα γίνει μόνο μέσω αυτού.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση πληρεξούσιου»

Μετάφραση πληρεξούσιου


Έκδοση Ηλεκτρονικής Εξουσιοδότησης

Η απλή εξουσιοδότηση – τώρα πια ηλεκτρονική – αφορά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου ο νόμος δεν απαιτεί συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης

Αρχικά επαληθεύει τα στοιχεία του και στη συνέχεια επιλέγει από τα έτοιμα πρότυπα ή το γενικό πρότυπο με ελεύθερο κείμενο. Τέλος, ο χρήστης συντάσσει την εξουσιοδότηση με βάση το πρότυπο που επέλεξε.

Αφού ελέγξει την εξουσιοδότησή του, ο χρήστης ακολουθεί τη διαδικασία συναίνεσης/αποδοχής του περιεχομένου της μέσω ενός μοναδικού κωδικού που λαμβάνει με SMS στο κινητό του.

Στη συνέχεια, παίρνει την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, η οποία, πλέον φέρει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό ή QR code καθώς και την ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την ακριβή ημερομηνία και ώρα.

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του την εξουσιοδότηση ή να επιλέξει να λάβει τον υπερσύνδεσμο (link) μέσω email ή sms. 

Στη συνέχεια, ο χρήστης φροντίζει η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση να φτάσει στον φορέα-παραλήπτη, είτε ως υπερσύνδεσμος (link), είτε ως εκτύπωση.
πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση εξουσιοδότηση»

Μετάφραση εξουσιοδότησης

Τι πρέπει να κάνει ο δημόσιος φορέας

Ο φορέας-παραλήπτης της εξουσιοδότησης παραλαμβάνει την εξουσιοδότηση. Στη συνέχεια, επαληθεύει τα στοιχεία του και ελέγχει τη γνησιότητα του εγγράφου. 

Ο εξουσιοδοτών έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση οποτεδήποτε μέσα από την εφαρμογή.

Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης»

Επίσημη μετάφραση ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση του πληρεξούσιου ή της εξουσιοδότησης σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?