πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση παραπεμπτικού εξετάσεων»

Ως ασθενής μπορείς να ζητήσεις μετάφραση τόσο ιατρικών εξετάσεων όσο και άυλου παραπεμπτικού για περαιτέρω εξετάσεις στο εξωτερικό. Επίσης, για να εργαστείς σε ορισμένες χώρες, πάλι θα σου ζητήσουν τα στοιχεία αυτά. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να αντικαταστήσεις την ιατρική εξέταση με το παραπεμπτικό εξετάσεων.

Μετάφραση ιατρικών εξετάσεων για εργασία

Κατά κανόνα, για να εργαστεί στο εξωτερικό θα σου ζητήσουν τόσο πιστοποιητικά υγείας όσο και ιατρικές εξετάσεις. Σκοπός του εργοδότη είναι αφενός να εξασφαλίσει ότι μπορείς να εργαστεί. Αφετέρου όμως, με τις ιατρικές εξετάσεις οι επιχειρήσεις ελέγχουν την υγεία ολόκληρου του προσωπικού. Έτσι, λοιπόν, εξοικονομούν σημαντικά ποσά από πιθανές μελλοντικές ιατροφαρμακευτικές δαπάνες. 

Συχνά, τα αποτελέσματα της εξέτασης καθορίζουν αν θα πάρεις άδεια εργασίας σε μία χώρα. Γενικά, θα σου ζητήσουν κυρίως αιματολογικές, ουρολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις. Ωστόσο, ανάλογα με τον κλάδο, ίσως ζητήσουν ακοομέτρηση, είτε έλεγχο οπτικής οξύτητας, είτε ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ουσιαστικά, οι ιατρικές εξετάσεις βεβαιώνουν ότι μπορείς να κάνεις την συγκεκριμένη εργασία.

Γενικά, η ιατρική εξέταση είναι απλά μια συνοπτική εικόνα της υγείας και των σωματικών σου ικανοτήτων. Επίσης, ορισμένες θέσεις εργασίας έχουν συγκεκριμένες ιατρικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, τα ιατρικά πρότυπα για τους ναυτικούς διαφέρουν από εκείνα για τους οικοδόμους. Ωστόσο, οι εργοδότες δεν θα κάνουν διακρίσεις σε βάρος σου αν έχεις μία πάθηση άσχετη με τα καθήκοντα σου.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση ιατρικής εξέτασης»

Μετάφραση άυλου παραπεμπτικού εξετάσεων

Άυλο παραπεμπτικό ιατρικών εξετάσεων

Τώρα πια μπορείς να δώσεις τόσο έντυπα όσο και άυλα παραπεμπτικά στα διαγνωστικά εργαστήρια. Ουσιαστικά, το ψηφιακό αποτύπωμα του εκδότη γιατρού αποδεικνύει ότι ένα άυλο παραπεμπτικό είναι γνήσιο. 

Ειδικότερα, αν έχεις κάποιο χρόνιο νόσημα, επικοινώνησε με τον γιατρό σου και ζήτα επανέκδοση της συνταγής ή του παραπεμπτικού εξετάσεων. Φυσικά, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω sms, είτε μέσω email.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση παραπεμπτικού εξετάσεων»

Μετάφραση άυλης συνταγής φαρμάκου

Μετάφραση ιατρικών εξετάσεων, όχι μόνο παραπεμπτικού

Ωστόσο, ούτε τα άυλα ούτε τα έντυπα παραπεμπτικά αντικαθιστούν την επίσκεψη σου στον γιατρό. Ουσιαστικά, ο γιατρός εντοπίζει τυχόν προβλήματα υγείας μέσω της κλινικής εξέτασης. Επομένως, ο γιατρός θα σε εξετάσει και στη συνέχεια θα εκδώσει είτε συνταγή φαρμάκων, είτε παραπεμπτικό για διαγνωστικές εξετάσεις

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ιατρικής συνταγής
Επίσημη μετάφραση ιατρικών εξετάσεων


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση του άυλου παραπεμπτικού εξετάσεων σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?