πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση παραπεμπτικού εξετάσεων»

Συχνά η μετάφραση ιατρικών εξετάσεων και άυλου παραπεμπτικού συνοδεύει έναν ασθενή για περαιτέρω εξετάσεις στο εξωτερικό. Το άυλο παραπεμπτικό βγαίνει άμεσα αλλά δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση.

Πως να εκδώσεις άυλο παραπεμπτικό εξετάσεων

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια – Κέντρα, πλέον παραλαμβάνουν εκτός από τα έντυπα πρωτότυπα παραπεμπτικά και τα άυλα παραπεμπτικά εξετάσεων μέσω του μοναδικού κωδικού τους.

Ο πάροχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της γνησιότητας του παραπεμπτικού πριν το παραλάβει και στη συνέχεια, το καταθέσει στον ΕΟΠΥΥ. Τα άυλα παραπεμπτικά περιλαμβάνουν το ψηφιακό αποτύπωμα του εκδότη γιατρού και επομένως πιστοποιείται αυτόματα η γνησιότητα της υπογραφής και σφραγίδας του.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση παραπεμπτικού εξετάσεων»

Μετάφραση παραπεμπτικού εξετάσεων

Γιατί δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση

Βέβαια, αυτό δεν καταργεί την ανάγκη ιατρικής εξέτασης μιας και οι ασθενείς – και ειδικά όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα – κανονικά πρέπει να εξετασθούν και να λάβουν είτε τη συνταγή φαρμάκων τους, είτε παραπεμπτικό για διαγνωστικές εξετάσεις.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το σύστημα της άυλης συνταγογράφησης φαρμάκων συνεχίζει και μετά την άρση των μέτρων της καραντίνας και τα άυλα παραπεμπτικά αποτελούν τον κανόνα. Αυτό, όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι αντικαθιστούν τη φυσική επίσκεψη στον γιατρό.

Η κλινική εξέταση είναι η βάση της αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας και οι ασθενείς θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τους γιατρούς. Άλλωστε, οι γιατροί δεν είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν άυλες συνταγές φαρμάκων ή άυλα παραπεμπτικά σε ασθενείς που δεν έχουν προηγουμένως εξετάσει.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ιατρικών εξετάσεων»
Επίσημη μετάφραση ιατρικών εξετάσεων


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση του άυλου παραπεμπτικού εξετάσεων σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?