πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση για Διαγωνισμό ΑΣΕΠ»

Έως τώρα οι γραπτές εξετάσεις ΑΣΕΠ ήταν ηλεκτρονικές και ετήσιες. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός ΑΣΕΠ για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ήρθε στη ζωή μας μαζί με τη πανδημία και φάνηκε ότι θα μείνει. Όπως άλλωστε και η μετάφραση δικαιολογητικών για ΑΣΕΠ η οποία παρέμεινε απαραίτητη προϋπόθεση.

Ωστόσο, μετά το τέλος της πανδημίας και τα παρελκόμενα της σε πολλαπλά επίπεδα, αλλάζει πλέον και ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Ή μάλλον επιστρέφει σε μια νέα μορφή κανονικότητας. Ίσως βέβαια και λόγω της άτυπης ακόμη προεκλογικής περιόδου. Έτσι, λοιπόν, από τον Μάρτιο του 2023 αλλάζει το σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο. Ο μεγάλος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ είναι προ των πυλών! Και η μετάφραση δικαιολογητικών για ΑΣΕΠ επίσης!

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση πτυχίων για Διαγωνισμό ΑΣΕΠ»

Μετάφραση εγγράφων για ΑΣΕΠ

Νέος γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Αρχικά, ο διαγωνισμός θα καλύψει όλες τις προλήψεις που εκκρεμούν από τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, θα αφορά τόσο σε θέσεις μόνιμου προσωπικού όσο και  σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Ακόμη, αφορά σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης: αφενός πανεπιστημιακής και αφετέρου τεχνολογικής  – όπως επίσης και δευτεροβάθμιας. Τέλος, θα καλύψει και θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

Ουσιαστικά, αυτό που τον κάνει πρωτοποριακό είναι ότι καταργεί τις επιμέρους διαδικασίες προκήρυξης, επιλογής και πρόληψης κάθε φορέα. Αντίθετα, καθιερώνει μία ενιαία διαδικασία μέσα από μία μόνο πρόσκληση. Επιπλέον, κάθε διαγωνιζόμενος δεν δίνει εξετάσεις για μία μόνο συγκεκριμένη θέση, αλλά μάλλον για μια ευρύτερη κατηγορία απασχόλησης. Επομένως, με τον τρόπο αυτό όσοι πετύχουν στον γραπτό διαγωνισμό μπορούν να διοριστούν σε μία θέση διαφορετική από αυτή που  είχαν κατά νου.

Έτσι, λοιπόν, ο κρατικός μηχανισμός δημιουργεί μία τεράστια ομάδα υποψηφίων για κάθε ειδικότητα, απ’ όπου κάθε φορέας θα επιλέγει τα στελέχη του. Κατά συνέπεια, η διαδικασία διορισμού θα γίνει πιο γρήγορη αλλά και πιο στοχευμένη.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση για Διαγωνισμό ΑΣΕΠ»

Μεταφράσεις δικαιολογητικών για διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ και επιλογή προσωπικού

 Σε αντίθεση με την μέχρι τώρα χρονοβόρα πρακτική, η διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας θα γίνει πολύ πιο σύντομη. Επίσης, το νέο σύστημα βασίζει την επιλογή στα πραγματικά τυπικά προσόντα κάθε υποψηφίου. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο γραπτός διαγωνισμός θα έχει δύο στάδια: αφενός την εξέταση των γνώσεων και αφετέρου τον έλεγχο των δεξιοτήτων και της αποτελεσματικότητας κάθε υποψηφίου.

Ειδικότερα, η εξέταση των γνώσεων θα περιλαμβάνει τόσο γενικές γνώσεις όσο και συγκεκριμένες γνώσεις για τον εκάστοτε κλάδο. Επομένως, αφενός ο υποψήφιος θα δώσει εξετάσεις σε γνωστικά πεδία γενικού περιεχομένου. Αφετέρου, η εξέταση θα αφορά την εκάστοτε ειδικότητα, π.χ. Μακροοικονομία για θέση Οικονομικού. Ο έλεγχος των δεξιοτήτων, από την άλλη, θα περιλαμβάνει ικανότητες διαχείρισης εργασιακών καταστάσεων και ενσωμάτωσης σε ομάδα. Έτσι, ο υποψήφιος δημιουργεί  ένα αρτιότερο εργασιακό προφίλ.

Πιο συγκεκριμένα, οι εξετάσεις θα έχουν τη μορφή τόσο ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, όσο και παραγωγής γραπτού λόγου. Φυσικά, η συνέντευξη θα συνεχίσει να υπάρχει για τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Άλλωστε, σκοπός της είναι να κρίνει με συγκεκριμένα κριτήρια την ικανότητα κάθε υποψηφίου. Τέλος, οι επιτυχόντες θα μπουν σε πίνακα διοριστέων ανάλογα με τις γνώσεις και δεξιότητες τους για την εκάστοτε θέση.

Τέλος, ο διαγωνισμός ακολουθεί τα πρότυπα των πανελληνίων εξετάσεων με τα θέματα να φτάνουν ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα. Φυσικά, Ο ΑΣΕΠ θα το καταφέρει αυτό σε συνεργασία τόσο µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων όσο και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση ΑΣΕΠ»

Μετάφραση πτυχίων, πιστοποιητικών για ΑΣΕΠ

Μετάφραση δικαιολογητικών για ΑΣΕΠ

Γενικά, κάθε επιπλέον τυπικό προσόν, όπως π.χ. μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ξένες γλώσσες, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, κτλ. δίνει περισσότερα μόρια. Με τον τρόπο αυτό, ο τελικός πίνακας θα περιλαμβάνει τους πιο άρτια καταρτισμένους υποψηφίους.

Συγκεκριμένα, κάθε υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει όλους τους τίτλους του ψηφιακά. Επιπλέον, όσους έχουν εκδώσει ξένοι φορείς πρέπει να τους υποβάλλει επίσης ψηφιακά σε μετάφραση.

Οι τίτλοι αυτοί είναι πτυχία ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων, πτυχία, μεταπτυχιακά, βεβαιώσεις συμμετοχής σε ημερίδες, και άλλα.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση εγγράφων για ΑΣΕΠ»

Μετάφραση εγγράφων για διαγωνισμό πρόσληψης ΑΣΕΠ


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση των εγγράφων σου για τον ΑΣΕΠ στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?