πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση για Διαγωνισμό ΑΣΕΠ»

Πλέον, οι γραπτές εξετάσεις ΑΣΕΠ θα είναι ηλεκτρονικές και ετήσιες. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός ΑΣΕΠ για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού είναι γεγονός. Η μετάφραση δικαιολογητικών, ωστόσο, παραμένει προϋπόθεση.

Υποχρεωτική γραπτή διαδικασία: ποιους αφορά

Ηλεκτρονικές θα είναι οι γραπτές εξετάσεις για όλες τις θέσεις μονίμου προσωπικού αορίστου χρόνου τόσο για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όσο και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Επομένως, ο διαγωνισμός ακολουθεί τα πρότυπα των πανελληνίων εξετάσεων (σε συνεργασία του ΑΣΕΠ µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) και χωρίζεται σε δύο μέρη: (1) Εξέταση γνώσεων και (2) Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση για Διαγωνισμό ΑΣΕΠ»

Μεταφράσεις δικαιολογητικών για διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Επιλογή προσωπικού

Ο φορέας αναρτά στο ψηφιακό του οργανόγραμμα την περιγραφή μίας θέσης, ο υποψήφιος εξετάζεται γραπτά σε γνωστικά πεδία τόσο γενικού περιεχομένου (π.χ. βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης) όσο και ειδικά ανάλογα με την εκάστοτε ειδικότητα (π.χ. Μακροοικονομία για θέση Οικονομικού). Κατόπιν, λαμβάνει μέρος σε δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας, (π.χ. προσαρμογή σε εργασιακό περιβάλλον και ενσωμάτωση σε ομάδα). Έτσι ο υποψήφιος δημιουργεί  το αρτιότερο εργασιακό προφίλ του . Τέλος, μπαίνει στον πίνακα διοριστέων ανάλογα με τις γνώσεις και δεξιότητες του για την εκάστοτε θέση.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση ΑΣΕΠ»

Μετάφραση πτυχίων, πιστοποιητικών για ΑΣΕΠ

Επίσης, τυχόν αυξημένα τυπικά προσόντα (π.χ. μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ξένες γλώσσες, κτλ) παρέχουν περισσότερα μόρια, έτσι ώστε ο τελικός πίνακας να περιλαμβάνει τους πιο άρτια καταρτισμένους υποψηφίους.

Μετάφραση δικαιολογητικών για ΑΣΕΠ

Κάθε υποψήφιος υποβάλλει όλους τους τίτλους του ψηφιακά. Επιπλέον, όσους έχουν εκδώσει ξένοι φορείς υποβάλλονται επίσης ψηφιακά σε μετάφραση.

Οι τίτλοι αυτοί είναι πτυχία ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων, πτυχία, μεταπτυχιακά, βεβαιώσεις συμμετοχής σε ημερίδες, και άλλα.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ»

Μετάφραση εγγράφων για διαγωνισμό πρόσληψης ΑΣΕΠ


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση των εγγράφων σου για τον ΑΣΕΠ στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?