πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση γνωμάτευσης μαθησιακών δυσκολιών»

Η μετάφραση γνωμάτευσης μαθησιακών δυσκολιών έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αλλά θα πρέπει να ξέρεις ποιος την εκδίδει και πως πρέπει να μεταφραστεί.

Αρμόδιοι διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς 

Τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) διερευνούν και διαπιστώνουν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τυχόν αναπηρία των μαθητών. Επίσης αρμόδια είναι και τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) αλλά και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας.

Η απαλλαγή από γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, κτλ) είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των ΚΕΔΑΣΥ.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση γνωμάτευσης δυσλεξίας από κεσυ, κεδδυ, κεδασυ»

Μετάφραση Γνωμάτευσης Δυσλεξίας

Αρμοδιότητες των ΚΕΔΑΣΥ

Τα ΚΕΔΑΣΥ αξιολογούν μαθητές μέχρι και Γ Λυκείου και έως το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους. Επομένως, άτομα άνω των 18 ετών, που έχουν ήδη αξιολόγηση από τα ΚΕΔΑΣΥ, πρέπει να απευθύνονται εκεί μέχρι το 30ό έτος της ηλικίας τους για γνωματεύσεις που αφορούν στη φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές.

Από το σχολικό έτος 2022-2023, τα ΚΕΔΑΣΥ αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών που φοιτούν μέχρι και την Α Λυκείου, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Τα ΚΕΔΑΣΥ έχουν ως αρμοδιότητα την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση γνωμάτευσης για εξετάσεις ξένων γλωσσών»

Μετάφραση γνωμάτευσης για εξετάσεις ξένων γλωσσών

Ποια αξιολογική έκθεση υπερισχύει

Αν η αξιολογική έκθεση του ΚΕΔΑΣΥ διαφέρει από τη γνωμάτευση Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή αν οι γονείς διαφωνούν με την αξιολογική έκθεση του ΚΕΔΑΣΥ, μπορούν να προσφύγουν σε πενταμελή Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ), μέσα σε 30 ημέρες από τη λήψη της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕΔΑΣΥ. Μέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης της ΕΔΕΑ, η οποία είναι οριστική, υπερισχύει η αξιολογική έκθεση του ΚΕΔΑΣΥ.

Στη συνέχεια, η ΕΔΕΑ κοινοποιεί την αξιολογική έκθεση στο αρμόδιο ΚΕΔΑΣΥ και τη σχολική μονάδα, στην οποία φοιτά ο μαθητής. Ωστόσο, αν διαφέρουν οι αξιολογικές εκθέσεις των ΚΕΔΑΣΥ και των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ..Π.Ε. για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς δεν προσφύγουν στην ΕΔΕΑ, τότε κατά κανόνα υπερισχύει η αξιολογική έκθεση των ΚΕΔΑΣΥ.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση γνωμάτευσης δυσλεξίας»

Μετάφραση γνωμάτευσης μαθησιακών δυσκολιώνΨηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση της γνωμάτευσης δυσλεξίας σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?