πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση γνωμάτευσης μαθησιακες δυσκολιες»

Κέρδισε περισσότερο χρόνο στις εξετάσεις ξένων γλωσσών με τη μετάφραση γνωμάτευσης δυσλεξίας και άλλων μαθησιακών δυσκολιών. Μάλιστα, μη τη μεταφράσεις ολόκληρη αλλά μόνο τα απαραίτητα σημεία!

Μετάφραση Γνωμάτευσης δυσλεξίας: λάβε ειδική μέριμνα στις εξετάσεις

Όσα άτομα αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (όπως δυσλεξία, δυσορθογραφία, κτλ) ή προβλήματα υγείας έχουν φυσικά ισότιμη πρόσβαση στις εξετάσεις ξένων γλωσσών.

Πολλοί φορείς έχουν καθιερώσει ειδικές ρυθμίσεις για υποψήφιους τόσο με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, όσο και με προβλήματα ακοής, ομιλίας, όρασης και κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να σου παρέχουν είτε περισσότερο χρόνο εξέτασης, είτε διαλείμματα με εποπτεία. Επίσης, ορισμένοι φορείς παρέχουν ακόμη και τη δυνατότητα μεγεθυνμένης εκτύπωσης των θεμάτων ή σε γραφή Braille. Ενημερώσου σχετικά από τον αρμόδιο φορέα πριν εγγραφείς στις εξετάσεις.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση γνωμάτευσης δυσλεξίας για εξετάσεις ξένων γλωσσών»

Μετάφραση γνωμάτευσης ειδικών μαθησιακών αναγκών

Μετάφραση Γνωμάτευσης δυσλεξίας: πότε θα τη χρειαστείς

Αν έχεις κάποιο προβλήματος υγείας (από ασθένεια ή ατύχημα) προσκόμισε τη σχετική ιατρική βεβαίωση από τον αρμόδιο γιατρό στην αντίστοιχη γλώσσα (αγγλικά για εξετάσεις αγγλικών, κτλ.)

Η γνωμάτευση που θα καταθέσεις πρέπει να είναι αφενός ευανάγνωστη και αφετέρου σαφής και περιεκτική. Επίσης, κατάθεσε την πρωτότυπη ιατρική βεβαίωση αφού ο αρμόδιος γιατρός την υπογράψει και τη σφραγίσει. Ζήτα του φυσικά να αναφέρει με ακρίβεια το ζήτημα που αντιμετωπίζεις. Τέλος, ανάθεση τη μετάφρασή και επικύρωσή της σε ένα επίσημο μεταφραστικό γραφείο.

Αν είσαι υποψήφιος με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία, δυσορθογραφία, κτλ) πρέπει να καταθέσεις γνωμάτευση που έχει εκδώσει κάποιος από τους αρμόδιους διαγνωστικούς, αξιολογικούς και υποστηρικτικούς φορείς.

Φρόντισε η ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσής σου είτε να είναι το πολύ δύο χρόνια πριν, είτε να έχει απεριόριστη ισχύ. Ακόμη, ορισμένοι φορείς ίσως ζητήσουν ένα δείγμα γραφής σου. Επίσης, ο φορέας θα τηρήσει τα έγγραφα που θα υποβάλεις για μια διετία, επομένως – αν χρειαστεί να ξαναδώσεις εξετάσεις – δεν θα τα υποβάλεις και πάλι. Επιπλέον, ζήτα από τον καθηγητή/-τρια σου να υποβάλλει χωριστά τη δική σου αίτηση σε ατομικό έντυπο και όχι στο συνηθισμένο ομαδικό.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση γνωμάτευσης δυσλεξίας»

Μετάφραση γνωμάτευσης για εξετάσεις ξένων γλωσσών

Μετάφραση Γνωμάτευσης για να ειδικές ρυθμίσεις λόγω προβλημάτων ακοής και ομιλίας

Αν έχεις πρόβλημα ακοής ή ομιλίας, οι ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν έχουν να κάνουν με το επίπεδο της δυσκολίας που αντιμετωπίζεις. Για παράδειγμα, στο Listening μπορείς να χρησιμοποιήσεις είτε ακουστικά, είτε το δικό σου ακουστικό βαρηκοΐας – αφού βέβαια ενημερώσεις σχετικά. Ωστόσο, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις δικό σου MP3, αλλά μόνο τον εξοπλισμό του εξεταστικού κέντρου. Ακόμη, ο επιτηρητής μπορεί να διαβάσει το κείμενο ώστε να μπορείς να διαβάσεις τα χείλη του.

Στην προφορική εξέταση, επίσης, μπορείς αφενός να έχεις επιπλέον χρόνο και αφετέρου να εξεταστείς μόνος σου. Όμως, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις νοηματική. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείς να απαλλαγείς εντελώς από τις προφορικές εξετάσεις και το Listening. Ωστόσο, το πτυχίο που θα πάρεις θα αναγράφει αυτή την απαλλαγή.

Πότε πρέπει να υποβάλεις την αίτηση ειδικής μέριμνας

Κατά κανόνα, πρέπει να υποβάλεις την αίτηση σου τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων.

Η απαλλαγή από γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, κτλ) είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των ΚΕΔΑΣΥ.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση γνωμάτευσης δυσλεξίας για εξετάσεις»

Μετάφραση γνωμάτευσης δυσλεξίας


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση της γνωμάτευσης δυσλεξίας σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?