πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση Βεβαίωσης Πιστοποίησης εοππεπ»

Τώρα πια μπορείς να πάρεις ψηφιακά τη μετάφραση βεβαίωσης Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ. Με τον τρόπο αυτό, αφενός κερδίζεις χρόνο και αφετέρου αποκτάς σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στους υπόλοιπους υποψήφιους για τη θέση που κάνεις τα χαρτιά σου!

Μετάφραση βεβαίωσης πιστοποίησης για αναγνώριση

Καταρχάς, ως απόφοιτος ΙΕΚ, ζήτα τη Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ηλεκτρονικά. Αφού, λοιπόν, καταβάλεις το σχετικό  παράβολο, θα λάβεις απευθείας τη βεβαίωση πριν το κατεξοχήν πτυχίο. Ουσιαστικά, η βεβαίωση αυτή αναγράφει τη βαθμολογία του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης και έχει θέση Πτυχίου ή Διπλώματος.

Στη συνέχεια ανάθεσέ μας τη μετάφρασή της είτε στα Αγγλικά, είτε στη γλώσσα της χώρας που θέλεις να κάνεις την αναγνώριση. 

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση επαγγελματικής σχολής»

Μετάφραση επαγγελματικού τίτλου

Για να αναγνωρίσεις τη Βεβαίωση Πιστοποίησης ή το Δίπλωμα ΙΕΚ στο εξωτερικό, απευθύνσου στο προξενείο της χώρας που σε ενδιαφέρει και μάθε πώς να πως αναγνωρίζει τον ελληνικό τίτλο σπουδών η χώρα αυτή.

Μετάφραση βεβαίωσης πιστοποίησης και Apostille

Συνήθως, η Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει να έχουν Σφραγίδα της Χάγης (apostille). Ωστόσο, να θυμάσαι ότι ο ΕΟΠΠΕΠ δεν βάζει Σφραγίδα της Χάγης. Τέλος, για χώρες εκτός Σύμβασης της Χάγης, απευθύνσου στο Υπουργείο Εξωτερικών όσον αφορά στην επικύρωση και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του Προέδρου του ΕΟΠΠΕΠ.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση πτυχίου μηχανικού»

Μετάφραση για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Μετάφραση πιστοποίησης και επαγγελματικά δικαιώματα

Κατά κανόνα, ελληνικοί οι τίτλοι σπουδών που εξασφαλίζουν επαγγελματικά δικαιώματα σε Ελλάδα και εξωτερικό είναι οι εξής:

Καταρχάς, ο κατεξοχήν τίτλος με γενική αναγνώριση είναι το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Ωστόσο, η αναγνώριση αφορά σε όλα τα απολυτήρια επιπέδου 3: αφενός  το Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επαγγελματικών Λυκείων και αφετέρου Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ακόμη, οι περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν όλα τα απολυτήρια επιπέδου 4. Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζουν τόσο το Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας της Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων, όσο και Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας ΙΕΚ.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση πτυχίου επαλ»

Μετάφραση επαγγελματικής ειδικότητας

Επομένως, η μετάφραση των παραπάνω τίτλων είναι το πρώτο βήμα για την αναγνώρισή τους στο εξωτερικό.

Βεβαίωση πιστοποίησης: τι ισχύει σε κάθε κράτος

Γενικά, κάθε κράτος καταρτίζει έναν εθνικό κατάλογο επαγγελμάτων τα οποία αναγνωρίζει και καθορίζει τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης για κάθε επάγγελμα. Ακόμη, ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης στους αποφοίτους επαγγελματικών σχολών που δεν υπάρχουν πια. Επίσης, προβλέπει τη διαδικασία αντιστοίχισης της πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης επαγγελματιών με εκείνες του εξωτερικού.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση πτυχίου ΙΕΚ»

Μετάφραση πτυχίου ΙΕΚ


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση της βεβαίωσης πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?