πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση Βεβαίωσης Πιστοποίησης εοππεπ»

Τώρα μπορείς να πάρεις ψηφιακά τη μετάφραση βεβαίωσης Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ. Με τον τρόπο αυτό, αφενός θα κερδίσεις χρόνο και αφετέρου θα αποκτήσεις πλεονέκτημα απέναντι στους υπόλοιπους υποψήφιους για τη θέση που κάνεις τα χαρτιά σου!

Τι είναι η Βεβαίωση Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ

Οι δικαιούχοι παίρνουν τη Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ ηλεκτρονικά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, χωρίς να καταβάλουν παράβολο. Επιπλέον, η βεβαίωση αυτή, η οποία αναγράφει τη βαθμολογία του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης, έχει θέση Πτυχίου ή Διπλώματος.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση Βεβαίωσης Πιστοποίησης ιεκ»

Μετάφραση βεβαίωσης Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ

Αναγνώριση στο εξωτερικό και Σφραγίδα της Χάγης

Για να αναγνωρίσεις το Δίπλωμα ΙΕΚ ή τη Βεβαίωση Πιστοποίησης στο εξωτερικό, απευθύνσου στο προξενείο της χώρας που σε ενδιαφέρει και μάθε πώς να πως αναγνωρίζει τον ελληνικός τίτλο σπουδών η χώρα αυτή.

Σε κάθε περίπτωση, η Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει να έχουν Σφραγίδα της Χάγης (apostille) για να τις χρησιμοποιήσεις στις χώρες που εμπίπτουν στη σχετική σύμβαση της Χάγης. Ο ΕΟΠΠΕΠ δεν βάζει Σφραγίδα της Χάγης.  

Για χώρες οι οποίες είναι εκτός Σύμβασης της Χάγης απευθύνσου στο Υπουργείο Εξωτερικών για θέματα επικύρωσης και βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής του Προέδρου του ΕΟΠΠΕΠ.


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση της βεβαίωσης πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?