πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ιατρικά έξοδα εξωτερικό»

Αν πρόκειται να συνεχίσεις τη θεραπεία σου στο εξωτερικό θα χρειαστείς ιατρική μετάφραση των εγγράφων σου είτε για γιατρούς είτε για τα ασφαλιστικά ταμεία. Για να προγραμματίσεις, λοιπόν, τη νοσηλεία σου στη χώρα που έχεις επιλέξει, μάθε πρώτα τι σου παρέχει ο ΕΟΠΠΥ. Ακόμη, αν νοσηλεύτηκες στο εξωτερικό, μετάφρασε τα ιατρικά έγγραφά σου στα ελληνικά για τους ίδιους λόγους.

Ιατρική μετάφραση για δαπάνες περίθαλψης στο εξωτερικό

Καταρχάς, αν πάσχεις από σοβαρό νόσημα που δεν μπορείς αντιμετωπίσεις στην Ελλάδα έγκαιρα, τότε θα πρέπει να πάρεις σχετική έγκριση και θετική γνωμάτευση Υγειονομικού Οργάνου.

Αντίθετα, δεν χρειάζεται έγκριση στις ακόλουθες περιπτώσεις: Πρώτον, αν η θεραπεία πρέπει να γίνει άμεσα στο εξωτερικό. Επίσης, αν αρρώστησες και νοσηλεύτηκες λόγω αιφνίδιου, βίαιου και αναπότρεπτου συμβάντος, όταν ήσουν προσωρινά στο εξωτερικό. Τέλος, αν πρέπει να κάνεις μεταμόσχευση ιστών ή οργάνων, η οποία δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «ιατρική μετάφραση»

Ιατρική μετάφραση ειδικευμένων εγγράφων

Ιατρική μετάφραση για προγραμματισμένη περίθαλψη στο εξωτερικό

Είτε εσύ ο ίδιος ως ο άμεσα ασφαλισμένος ή ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, πρέπει να πάει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ. Ανάλογα με τον τόπο μόνιμης διαμονής σου, βρες τον φορέα και υπόβαλε αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η υπηρεσία εκδίδει έντυπο S2 (δηλαδή, το πρώην Ε112). Ωστόσο, αν δεν πληροίς τις προϋποθέσεις, η υπηρεσία ελέγχει τις διατάξεις του ν. 4213/2013 (Οδηγία 2011/24/ΕΕ) για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή περίθαλψη.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «ιατρική μετάφραση εξέτασης»

Μετάφραση ιατρικών εξετάσεων

Δαπάνες που καλύπτει η προγραμματισμένη περίθαλψη εκτός Ελλάδας

Αρχικά, καλύπτει τις δαπάνες νοσηλείας σου. Ουσιαστικά, τις δαπάνες καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ απευθείας στο νοσοκομείο είτε μέσω του εντύπου S2 είτε με χρηματική καταβολή.

Επίσης, καλύπτει τα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής τόσο του ασθενή όσο και του συνοδού. Αυτό, βέβαια, εφόσον το εγκρίνει συνοδό το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ). Ακόμη, εγκρίνει τυχόν δαπάνες μετακίνησης με συνοδεία γιατρού, φορείου, οξυγόνου κτλ – και πάλι εφόσον εγκριθούν.

Περαιτέρω, καλύπτει την ημερήσια κατ’ άτομο αποζημίωση δαπανών διαμονής και διατροφής. Πιο συγκεκριμένα, η αποζημίωση αφορά συνοδό, ασθενή αλλά και τυχόν δότη για κάθε ημέρα δικαιολογημένης παραμονής εκτός νοσοκομείου. Γενικά, ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να προκαταβάλλει μέρος των δαπανών προσωπικών εξόδων.

Επίσης, το S2 καλύπτει την τυχόν συμμετοχή σου, ανάλογα με τη νομοθεσία του κράτους περίθαλψης. Ωστόσο, ως ασθενής πρέπει να καλύψεις τις αμοιβές ειδικών γιατρών, για τις οποίες ο φορέας δεν παρέχει αποζημίωση.

Στην περίπτωση της Διασυνοριακής Περίθαλψης, ο φορέας καλύπτει τις δαπάνες περίθαλψης που θα κάλυπτε η συγκεκριμένη περίθαλψη είχε γίνει στην Ελλάδα. Επίσης, δεν καλύπτει δαπάνες διαμονής και μετακίνησης παρά μόνο, κατά περίπτωση, για άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία (ΚΕΠΑ).

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση περίθαλψη στο εξωτερικό»

Ιατρική μετάφραση


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση των ιατρικών εγγράφων σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?