πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ιατρικά έξοδα εξωτερικό»

Αν πρόκειται να συνεχίσεις τη θεραπεία σου στο εξωτερικό θα χρειαστείς ιατρική μετάφραση των εγγράφων σου είτε για γιατρούς είτε για τα ασφαλιστικά ταμεία. Για να προγραμματίσεις, λοιπόν, τη νοσηλεία σου στη χώρα που έχεις επιλέξει, μάθε πρώτα τι σου παρέχει ο ΕΟΠΠΥ.

Δαπάνες περίθαλψης στο εξωτερικό

Όταν ο ασφαλισμένος πάσχει από σοβαρό νόσημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα έγκαιρα, τότε θα πρέπει να πάρει σχετική έγκριση και θετική γνωμάτευση Υγειονομικού Οργάνου.

Αντίθετα, δεν χρειάζεται έγκριση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. η θεραπεία πρέπει να γίνει άμεσα στο εξωτερικό
  2. έχει νοσήσει και λάβει υγειονομικές υπηρεσίες λόγω αιφνίδιου, βίαιου και αναπότρεπτου συμβάντος, όταν βρίσκεται προσωρινά στο εξωτερικό, ή
  3. χρειάζεται μεταμόσχευση ιστών ή οργάνων, η οποία δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ιατρικών εξετάσεων»

Μετάφραση ιατρικών εγγράφων

Ποιος αποφασίζει την προγραμματισμένη περίθαλψη στο εξωτερικό

Ο ασφαλισμένος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, πηγαίνει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ (ανάλογα με τον τόπο μόνιμης διαμονής) και υποβάλλει αίτημα μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η υπηρεσία εκδίδει έντυπο S2 (πρώην Ε112). Αν ο ασφαλισμένος δεν πληροί τις προϋποθέσεις, η υπηρεσία ελέγχει τις διατάξεις του ν. 4213/2013 (Οδηγία 2011/24/ΕΕ) για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή περίθαλψη.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ιατρικής εξέτασης»

Μετάφραση ιατρικών εξετάσεων

Ποιες δαπάνες καλύπτει η προγραμματισμένη περίθαλψη εκτός Ελλάδας

Δαπάνες νοσηλείας. Τις δαπάνες καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ απευθείας στο νοσοκομείο μέσω του Ευρωπαϊκού εντύπου S2 ή με χρηματική καταβολή.

Αφενός, καλύπτει τα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής ασθενή και συνοδού (εφόσον εγκρίνει συνοδό το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ)), καθώς και τυχόν δαπάνες μετακινήσεων με συνοδεία γιατρού, φορείου, οξυγόνου κτλ (εφόσον εγκριθούν από το ΑΥΣ).

Αφετέρου, καλύπτει την ημερήσια κατ’ άτομο αποζημίωση δαπανών διαμονής και διατροφής. Η αποζημίωση καλύπτει συνοδό, ασθενή αλλά και τυχόν δότη για κάθε ημέρα δικαιολογημένης παραμονής εκτός νοσοκομείου. Ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να προκαταβάλλει μέρος των δαπανών προσωπικών εξόδων.

Επίσης, το S2 καλύπτει την τυχόν συμμετοχή του ασθενή ανάλογα με τη νομοθεσία του κράτους περίθαλψης. Ωστόσο, τις αμοιβές ειδικών γιατρών, καλύπτει υποχρεωτικά από ο ασθενής, για τις οποίες ο φορέας δεν παρέχει αποζημίωση.

Στην περίπτωση της Διασυνοριακής Περίθαλψης ο φορέας καλύπτει τις δαπάνες περίθαλψης, που θα κάλυπτε η συγκεκριμένη περίθαλψη είχε γίνει στην Ελλάδα. Επίσης, δεν καλύπτει δαπάνες διαμονής και μετακίνησης παρά μόνο, κατά περίπτωση, για άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία (ΚΕΠΑ).

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση περίθαλψη στο εξωτερικό»

Ιατρική μετάφραση


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση των ιατρικών εγγράφων σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?