Γιατί στο metaphrasis;

Οι πιο σημαντικοί λόγοι να εμπιστευτείς την μετάφραση των εγγράφων σου στο metaphrasis:

  1. Η μετάφρασή σου θα γίνει στην πιο συμφέρουσα τιμή, μέσα στη συμφωνημένη διορία και με εξαιρετική ποιότητα
  2. Η μετάφρασή σου θα γίνει δεκτή από τους φορείς κάθε χώρας
  3. Η μετάφρασή σου θα φέρει ψηφιακή υπογραφή με πιστοποίηση γνησιότητας (ισχύει για τις ψηφιακές μεταφράσεις)
  4. Η μετάφραση της σφραγίδας της Χάγης (αν συνοδεύει το έγγραφο) είναι δωρεάν

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?