ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Χρήση μεταφραστικής μνήμης και δημιουργία γλωσσάριων ορολογίας που εγγυώνται στιλιστική συνοχή σε όλα τα κείμενα κάθε επιμέρους πελάτη μέσα από:

  • Προσαρμοσμένα γλωσσάρια
  • Μεταφραστικές μνήμες
  • Οδηγοί ύφους
  • Βάσεις δεδομένων ορολογίας

Τυποποίηση της ορολογίας που χρησιμοποιείται (υπηρεσίες, προϊόντα, υλικά, κ.λπ.) και συνεκτική χρήση αυτής