ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ

Κάθε μετάφραση είναι μοναδική. Υπολογίζουμε το κόστος με βάση τον αριθμό των λέξεων στο αρχικό κείμενο (εκτός από τα ζεύγη γλωσσών όπου υπάρχει μεγάλη απόκλιση) και εξετάζουμε κατά πόσο απαιτείται επιπλέον εργασία (π.χ. επεξεργασία, διάταξη, κλπ). Γι’ αυτό θα πρέπει να περιγράψετε όλες τις απαιτήσεις σας όταν ζητάτε δωρεάν εκτίμηση κόστους.