ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Μεταχειριζόμαστε όλα τα αρχεία σας ως εμπιστευτικά, ακόμη και αν τα δεδομένα που περιλαμβάνουν δεν είναι απόρρητα. Τα έγγραφα σας παραμένουν εντός της εταιρείας και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Για επιπλέον ασφάλεια, μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης ή να ανεβάσετε τα αρχεία στο εσωτερικό διακομιστή σας και να μας δώσετε ένα σύνδεσμο λήψης, αντί να τα στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε αντίθεση με πολλά γραφεία, δεν χρησιμοποιούμε σύννεφο (cloud based) ή άλλα ηλεκτρονικά συστήματα λήψης των αρχείων, λαμβάνοντας έτσι ένα επιπλέον μέτρο υπέρ της ασφάλειας των δεδομένων σας.
Εκτός αν μας δώσετε σχετικές οδηγίες, διαγράφουμε οριστικά όλα τα δεδομένα σας από το σύστημα μας.