ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Η επαγγελματική μετάφραση ξεχωρίζει από την

  • Ποιότητα
  • Έγκαιρη παράδοση
  • Προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη
  • Τεχνογνωσία – γλωσσική αλλά και τεχνική κατάρτιση (προγράμματα, σελιδοποίηση)

Οι συνεργάτες μας είναι όλοι αναγνωρισμένοι κι εξαιρετικά έμπειροι μεταφραστές με ετήσιο όγκο μερικές χιλιάδες λέξεις μετάφρασης προς τη μητρική τους γλώσσα