life-science-translation-services

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Η μετάφραση επιστημονικών κειμένων απαιτεί ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Αυτού του είδους τα κείμενα απαιτούν βαθιά γνώση της γλώσσας πηγής και της γλώσσας στόχου, αλλά και την κατανόηση του αντικειμένου. Οι μεταφραστές επιστημονικών κειμένων είναι κατά κανόνα εκπαιδευμένοι γλωσσολόγοι που ειδικεύονται σε τομείς όπως η ιατρική, η βιολογία, η χημεία, κτλ. Μερικές φορές είναι επιστήμονες που έχουν αποκτήσει μεταφραστικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου, τις οποίες και εφαρμόζουν στη μετάφραση κειμένων που εμπίπτουν στο γνωστικό τους πεδίο. Γι’ αυτό και δεν είναι σπάνια η συνεργασία μεταξύ ειδικευμένων μεταφραστών και εμπειρογνωμόνων-επιστημόνων. Ας δούμε όμως ορισμένες από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές επιστημονικής μετάφρασης.

ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η σαφήνεια και η ακρίβεια είναι οι κυριότεροι στόχοι της επιστημονικής μετάφρασης, η οποία καλείται να μεταφέρει την ακριβή έννοια του αρχικού κειμένου. Αμφισημίες και ασάφειες είναι χαρακτηριστικά των λογοτεχνικών κειμένων και δεν έχουν καμία θέση στην επιστημονική μετάφραση – αυτή άλλωστε είναι και η δυσκολία τους. Η εύρεση των σωστών όρων μπορεί να αποτελεί πραγματικό άθλο μερικές φορές ή μπορεί να δημιουργήσει επαναλήψεις μέσα στο κείμενο, καθώς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνώνυμα (ως μάλλον διφορούμενα ). Η αποφυγή της επανάληψης μπορεί μερικές φορές να είναι εξαιρετικά δύσκολη γι’ αυτό και ο μεταφραστής θα πρέπει να έχει ένα επιστημονικό υπόβαθρο το οποίο να του επιτρέπει να διαχειρίζεται την ορολογία χωρίς να αλλάζει το νόημα του κειμένου.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑ
Αν οι δύο γλώσσες διέπονται από διαφορετικούς κανόνες σύνταξης και διατύπωσης, μερικές φορές ορισμένες προτάσεις θα πρέπει να επαναδιατυπωθούν πλήρως. Σε μία τέτοια περίπτωση ο μεταφραστής θα πρέπει να προσέξει τη διατύπωση και το νόημα μεταφέροντας άθικτο το νόημα μιας φράσης. Μία από τις τεχνικές που βοηθούν είναι η παράφραση, δηλαδή η αναδιατύπωση του νοήματος με άλλα λόγια.

ΔΙΑΒΑΣΜΑ, ΔΙΑΒΑΣΜΑ, ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Για να κάνει μια άψογη επιστημονική μετάφραση, ο μεταφραστής θα πρέπει να είναι όσο πιο ενημερωμένος γίνεται. Διαβάζοντας την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία βελτιώνει τις μεταφραστικές του δεξιότητες. Καταρχάς, εξοικειώνεται με την ορολογία και το στυλ που απαιτείται. Επίσης, ενημερώνεται πάνω στις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και κατανοεί καλύτερα τις έννοιες που καλείται να μεταφράσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ (ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ)
Τα επιστημονικά κείμενα περιλαμβάνουν πολλούς αριθμούς, τύπους, διαγράμματα και σύμβολα, τα οποία δεν θα πρέπει να αγνοηθούν στη διαδικασία της μετάφρασης. Το νόημα ενός ολόκληρου κειμένου μπορεί να αλλάξει αν ο μεταφραστής προσθέσει έναν λάθος αριθμό ή σύμβολο. Για να αποφευχθεί αυτό, θα πρέπει να έχει καταλάβει πολύ καλά το αντικείμενο. Μετά, πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια. Αυτό απαιτεί υπομονή και ανάλυση, στοιχεία που είναι απαραίτητα για έναν καλό μεταφραστή επιστημονικών κειμένων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Στο τέλος της μετάφρασης θα πρέπει πάντα να διορθώνετε και να επιμελείστε τα κείμενα. Στην ιδανική περίπτωση, αναθέστε την επιμέλεια σε μεταφραστές που έχουν εμπειρία στον τομέα. Με αυτόν τον τρόπο θα διορθωθούν όλα τα λάθη που σας ξέφυγαν. Σε περίπτωση που θεωρείτε ορισμένες έννοιες του αρχικού κειμένου ασαφείς, μπορείτε να ζητήσετε διευκρινίσεις, αντί να αφήσετε το μετάφρασμα σας ασαφές.

ΥΦΟΣ
Στα επιστημονικά κείμενα συμπεριλαμβάνονται διάφορα είδη εγγράφων που απαιτούν διαφορετικό βαθμό τυπικότητας. Ένα ακαδημαϊκό κείμενο θα πρέπει να μεταφραστεί σε υψηλό βαθμό τυπικότητας με πολύπλοκες φράσεις και λιγότερο συνηθισμένες λέξεις. Αντίθετα, στα εγχειρίδια ή τις οδηγίες χρήσης φαρμάκων, η μετάφραση θα πρέπει να είναι λιγότερο επίσημη. Αυτού του είδους τα έγγραφα θα διαβαστούν από απλούς ανθρώπους ή αρχάριους στον τομέα της επιστήμης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η θα γλώσσα πρέπει να είναι πιο προσιτή και κατανοητή.

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να πούμε ότι η επιστημονική μετάφραση θα αποτελεί πάντα μια πρόκληση. Ο μεταφραστής θα πρέπει να είναι επιστήμονας ή να διαβάσει πολύ και να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα που πρόκειται να μεταφράσει. Το ύφος του θα πρέπει να είναι πολύ σαφές και συνοπτικό, ενώ το επίπεδο διατύπωσης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο των εγγράφων που καλείται να μεταφράσει.