Αριστοτέλειο

Τιμητική Διάκριση στο metaphrasis από το ΑΠΘ

Μεγάλη τιμή η αναγνώριση από το ΑΠΘ της προσφοράς του metaphrasis στους εκκολαπτόμενους μεταφραστές.