ΔΕΙΓΜΑ DIPTRANS-2017

ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ!

Οι σπουδαστές μας που πέρασαν τις εξετάσεις του Diploma in Translation μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία για την παραλαβή των Πτυχίων Μετάφρασης και των Πιστοποιητικών τους.