3

Δωρεάν εγγραφή όλων των υποψηφίων (IoLET Affiliates) στο Ινστιτούτο Γλωσσολόγων του Λονδίνου

Από φέτος, όλοι οι υποψήφιοι για να μπορούν να δώσουν τις εξετάσεις του Επαγγελματικού Διπλώματος Μετάφρασης Diploma in Translation θα πρέπει να εγγράφονται ως IoLET Affiliates. Η εγγραφή είναι δωρεάν για τον πρώτο χρόνο (χωρίς καμία υποχρέωση συνέχισης). Έτσι, οι υποψήφιοι
• αποκτούν πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό
• καταχωρούνται στο δυναμικό του Ινστιτούτου
• συνδέονται με συναδέλφους τους με ανάλογα προσόντα
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο: http://www.ciol.org.uk/iolet-affiliate